Strašák jménem Šikana

Strašák jménem Šikana

Všimli jste se, že vaše dítě najednou chodí nerado do školy, má horší známky a nesoustředí se? Chce po vás často peníze nebo chodí domů špinavé a s roztrhaným oblečením? Nepřecházejte to! I vaše dítě se může stát obětí šikany.

Co je to šikana? Za šikanu považujeme jakékoliv chování, jehož záměrem je bezúčelně někomu ublížit. Nemusí jít jen o fyzické napadnutí. Ve škole je častá i slovní šikana – pomlouvání, ponižování, slovní deptání…

Všimnete-li si na svém dítěti výše uvedených známek šikany, nikdy to neberte na lehkou váhu! Jednejte přímo, ale s citem!

V první řadě si s dítětem promluvte a dostaňte z něj co nejvíce informací. Pozor! Děti se za to, že jsou šikanováni často stydí a mohou se snažit vám něco namluvit. Snažte se tedy během rozhovoru navodit přátelskou atmosféru, aby se vám dítě snadněji svěřovalo.

Úplně nejideálnějším stavem je, když se vám dítě svěří samo. Pokuste se proto se svým dítětem vybudovat takový vztah, kdy ví, že se na vás může kdykoliv obrátit! Komunikujete-li doma otevřeně, snižujete tak riziko toho, že vaše dítě bude raději snášet šikanu, než aby si s někým promluvilo.

Nezdá se vám, že by mohl někdo vaší ratolest šikanovat? Není ze sociálně slabé skupiny nebo menšiny, nemá žádný defekt a ani po ostatních stránkách nenacházíte nic, co by mohlo způsobovat, že se nějakému malému agresorovi stane trnem v oku? Nikdy na to nespoléhejte! Obětí šikany se může stát kdokoliv!

Alarmujícím faktem je, že každé páté dítě zažilo na základní škole šikanu. Vězte tedy, že nejde o nic výjimečného! Raději si preventivně všímejte toho, jaký vztah zaujímá ke škole, k spolužákům apod.

Svěřilo se vám dítě, že je šikanované? Okamžitě začněte jednat! Bez odkladů. Šikana se negativně podepisuje na psychickém i fyzickém stavu. Šikanované dítě může trpět poruchami soustředění, dokonce se u nich objevují deprese. Tyto děti jsou vystrašené, častěji jsou nemocné a nezabráníte-li šikaně včas, odnáší si psychické trauma i až do dospělosti.

Co byste měli udělat, když se o šikaně dozvíte? Nejprve citlivým způsobem získejte od dítěte co nejvíce informací o agresorovi, o délce trvání šikany, jak se projevuje atd.

Nejčastějším místem výskytu šikany je škola. Dá se předpokládat, že ti, co šikanují vaše dítě, chodí do stejné školy. Bez zbytečného otálení do ní zajděte! Vyhledejte třídní učitelkou či učitelem. Chcete-li, zajděte rovnou do ředitelny. Je to natolik závažný problém, že by měl být o něm ředitel/ka informován/a.

Ve škole by vám měli pomoci a zaručit, že viník bude potrestán a šikaně bude zamezeno. Stává se ale, že zde nenajdete takovou podporu, jakou jste si představovali. Můžete se setkat se zlehčováním situace apod.

Kdyby se vás snažili ve škole odbýt, v žádném případě se nenechte. Hájíte práva vašeho dítěte! Klidně se obraťte i na inspektora školského úřadu!

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Ověření *