O redakci a projektu

 

Dětské stránky jsou jiné než desítky jiných serverů, jejichž hlavní téma jsou děti. Patří k těm internetovým stránkám, které se zabývají výchovou dětí a smysluplnou motivací jejich předškolního a školního vývoje, a chtějí rodičům nabídnout dostatek příležitostí k tomu, aby se svými dětmi trávili společný čas aktivně.

Obsah serveru vzniká ve spolupráci s lidmi, kteří mají výchovu dětí v malíčku. Jedná se v drtivé většině případů o rodiče, tedy autory, kteří vědí, co děti chtějí a potřebují, a kteří byli dříve nebo později nuceni zjistit, že každé dítě je jiné. A během svých každodenních rodičovských starostí si ověřili platnost narychlo studovaných příruček o dětech, rizika jejich doslovného přejímání a nutnost značné improvizace a invence, pokud jde o výchovu.

Dětské stránky nejsou pro děti. I když možná budou mladí internetoví uživatelé předškolního a mladšího školního věku u toho, když budou rodiče procházet obsahem serveru, a společně budou vybírat pracovní listy, které si vytisknou, jsou těmi nejočekávanějšími návštěvníky stránek rodiče, kteří by zde měli čerpat inspiraci, hledat odpovědi a učit se z chyb jiných. Z těchto důvodů u nás například nenajdete interaktivní hry nebo omalovánky. Nechceme děti upoutat k sice zábavné a možná poučné, ale přesto pasivní činnosti malování pomocí úderů prsty do kláves myši.

Redakce serveru i jeho provozovatel přijali za svůj následující kodex, který je svým rozsahem krátký, ale přitom obsahuje vše důležité, co chceme říct:

1) Publikujeme jen původní materiály nebo materiály, k jejichž konkrétnímu zveřejnění nám dali výslovný souhlas nositelé autorských práv.

2) Čerpáme z veřejně přístupných zdrojů nebo zdrojů, jejichž existenci můžeme ověřit.

3) Autory původních příspěvků honorujeme.

4) Pokud citujeme, danou pasáž přepisujeme v doslovném znění a vždy uvádíme zdroj.

Dětské stránky jsou projektem soukromé, ryze české firmy imprimis, s. r. o. Její nejvýznamnější aktivitou je poskytování jazykových konzultací podnikatelům, institucím i jednotlivcům. Kromě jazykových korektur v českém a slovenském jazyce a překladů do češtiny poskytuje imprimis, s. r. o., klientům také původní české texty, jejichž autory jsou spolupracovníci firmy.