Logopedické listy – M pro rodiče

Logopedické listy – M pro rodiče

Ve spolupráci s webem logopedie.unas.cz jsme pro vás připravili soubor logopedických listů k nácviku správné výslovnosti. Postupně na Dětských stránkách najdete pracovní listy na trénink všech problémových hlásek, a to ve dvojím provedení: pro rodiče a pro děti.

První list, který vám nabízíme ke stažení, je pro rodiče, jejichž děti špatně vyslovují souhlásku M. V žádném případě ovšem naše listy nenahrazují práci logopeda. Měly by být pouze inspirací, pomůckou, která vám k nácviku řeči pomůže.

Na začátek bychom si ještě mohli připomenout tzv. obecná pravidla pro komunikaci s dítětem. Jak se tedy “učit mluvit”?
1. Je dobré vymezit si každý den čas, kdy se budeme dítěti aktivně věnovat. Nemusí to být dlouhý časový úsek, lepší je činnost rozdělit do několika kratších bloků (po deseti minutách).

2. Velmi důležitá je komunikace očí – sedněme si do úrovně dítěte, nedívejme se na něj shora.

3. Odstraňme všechno, co nás může v době učení (práce, komunikace, hry) rušit. Je důležité vypnout televizi, rádio, dát z dosahu ostatní hračky, používejte pouze pomůcky určené ke konkrétní činnosti.

4. Pokud je dítě unavené nebo ho učení nebaví, přestaňme. Je lepší vyčkat, až se dítě bude opět soustředit na práci.

List se cvičeními na M si vytiskněte z přiloženého souboru. List pro děti najdete na Dětských stránkách zítra.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *