Jakou školu si zvolit? – 2. část

Jakou školu si zvolit? – 2. část

V dnešním článku se seznámíme s waldorfskou školou. Jde o jednu z možností alternativního vzdělávání v České republice. Nastíníme si základní myšlenku této školy, její výhody a i případné nevýhody.

Na úvod…
První škola tohoto typu vznikla již roku 1919, a to ve Stuttgartu. Byla založena Rudolfem Steinerem, který je autorem myšlenky antroposofie (= o moudrosti člověka). Právě této myšlenky využívají waldorfské typy škol. U nás se začaly vyvíjet až po pádu komunismu a od té doby jejich počet u nás stále roste. Jde o nejoblíbenější typ alternativních škol. Waldorfská pedagogika se uplatňuje v mateřských, základních i středních školách.

Základní myšlenka
A jaké názory tato škola propaguje? Hlavní snahou je poskytnout dítěti co největší prostor pro rozvíjení sama sebe. Žák zde má dost volnosti pro to, aby poznával svět a stával se člověkem, který nebude uzavřený jen do sebe, ale který dokáže vyniknout ve společnosti. Waldorfské školy propojují jednotlivé předměty. Jsou proti striktnímu oddělování jednotlivých disciplín. Snaží se tak dosáhnout souladu mezi uměním, vědou a hodnotami. Tím dosahují aktivizujících učebních metodám, které lépe motivují žáka. Mezi takové metody patří např. diskuse ve skupinkách, praktická cvičení, …

Struktura
Waldorfská škola probíhá ve 12 postupových ročnících. Je zde i 13. ročník – ten je pro zájemce o maturitu. V tomto typu školy nenajdete žádné učební osnovy, ale pouze doporučené okruhy. Nehledejte tu ani učebnice, i bez těch se tato škola obejde.
A známky? Rovněž nejsou! Všichni žáci jsou hodnoceni verbálně.
Proto by se tu i dítko se slabšími výkony mělo cítit dobře, i díky tomu, že do dalších ročníků postupují všichni. Žádný žák zde v průběhu let nepropadne!
Učitel svým žákům věnuje individuální pozornost, a proto mohou vyniknout žáci nadaní, ale i ti slabší.

Proč zvolit waldorfskou školu?
Waldorfské školy mají řadu výhod. Především se zde věnuje větší pozornost žákově osobnosti a je tu rovněž velký prostor pro její rozvíjení. Žáci jsou zde také více motivováni a hodnocení jejich výsledků není díky písemným posudkům traumatizující. Oceníte jistě i individuální přístup pedagoga.
Nevýhodou této školy je, že za ni zaplatíte. Školné je odstupňované podle příjmu rodičů.

Vyberete-li pro své dítě tento druh školy, jistě budete překvapeni rozdíly oproti klasické škole, ale věřte, že i v těch standardních je dnes tendence poskytovat větší možnost pro osobní rozvoj dítěte. Jen se v nich tato snaha ještě tolik neprojevuje.

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *