Jakou školu si zvolit? – 3. část

Jakou školu si zvolit? – 3. část

V dnešní části článku si přiblížíme další typ alternativní školy. Tentokrát bude řeč o „zdravé škole“. Už sám název vám napoví, co je hlavní ideologií tohoto projektu…

Úvodem

Projekt Škola podporující zdraví není pouze záležitostí České republiky. Program je mezinárodní a ve světě se už osvědčil. U nás se začal rozvíjet především v letech 1991–1993. První škola s tímto projektem vznikla ve Vsetíně. Postupně se začaly stávat „zdravými“ i další školy, např. ve městech Moravská Třebová, Třebíč, Brno, …

Blíže ke zdravé škole

Proč nazýváme tento projekt „zdravou školou“? Tato alternativní škola se skutečně snaží o maximální podporu zdraví. Termín zdraví však chápe v širším slova smyslu, tzn. nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako celkový stav duševní, tělesné a sociální pohody. Jde o program, který se uplatňuje v mateřských, základních i středních školách a může ho dosáhnout každá škola, které bude mít zájem a která splní určité podmínky a tím zajistí, že škola bude skutečně místem, kde je viditelná snaha podporovat zdraví jako nejvyšší hodnotu.

Kdy je škola „zdravá“?

Přemýšlíte o tom, že byste svého potomka přihlásili do školy s přívlastkem zdravá? Co od této školy očekávat? Skutečně vám tento typ školy pomůže vychovat z vašeho dítěte jedince, který zbytečně nehazarduje se zdravím a snaží se dělat vše pro to, aby si ho udržel? To vám nezaručí nikde, ale v tomto typu školy dostane vaše dítko alespoň návod k tomu, jak k této hodnotě co nejlépe přistupovat. Také vám a především vašemu dítěti představí školní prostředí jako místo, které působí optimisticky, vesele, hravě, … Zkrátka se snaží tvořit takovou atmosféru, ve které se žáci budou cítit dobře.

A jak toho chce tento program dosáhnout? Především by se ve škole měl pěstovat základ humánního pojetí žáka. Učitelé věnují dětem větší pozornost a snaží se zajistit takové školní klima, kde se nebude rodit šikana ani další negativní jevy.

Tento projekt také podporuje vztahy mezi učiteli navzájem, učiteli a žáky a školou a rodiči. Propojenost těchto subjektů ještě víc pomáhá k vytvoření příznivého prostředí.

Co žák ve zdravé škole získá?

Žák je ve zdravé škole vychováván k demokracii, zvýšené fyzické zdatnosti, psychické vyrovnanosti, … Také se dozvídá o zásadách zdravé výživy, dostává podvědomí o tom, jak se co nejlépe chovat k životnímu prostředí. Škola by mu rovněž měla pomoci posílit jeho duševní odolnost a naučit ho co nejlépe komunikovat.

Zdravá škola je jistě zajímavým projektem, který se snaží zaručit svým žákům menší stres ve škole, hezčí a podnětnější prostředí a uvědomělý postoj k otázce zdraví.
Snad v budoucnosti všechny školy budou mít zájem o splnění požadavků a stanou se zdravými školami.

Dnešní svět představuje spoustu rizik a je dobré, aby se děti odmalička učily a uvědomovaly si, jak si udržet zdraví – jak fyzické, tak psychické!

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *