Máte doma hyperlektika?

Máte doma hyperlektika?

Máte doma dítě předškolního věku, které se naučilo rozeznávat písmenka a následně i slova bez přičinění svého okolí? Nechápete to? Slyšeli jste někdy o hyperlexii? Pojďme si o ní povědět víc.

Říká vám něco autismus? Ne? Pokusme si ho přiblížit. Jde o poruchu, která je vrozená. Někdy se však může začít projevovat o něco později, nejpozději se objevuje kolem pátého roku.

Mezi první symptomy, kterých si všímáme, patří sociální izolovanost těchto dětí, výrazně horší schopnost porozumět mluvenému slovu a odpor k jakýmkoliv změnám v jejich prostředí.

Autistických poruch je několik druhů a každý druh má svůj určitý vývoj. Nejzřetelnější znaky však bývají stejné – únik do vlastního světa a s tím související porucha komunikace s okolím. Proč si o této poruše povídáme? Právě výše zmíněná hyperlexie je častým symptomem autismu.

Hyperlexie se vyznačuje tím, že se dítě naučí předčasně číst. Pozor: každé normálně se vyvíjející dítě je schopné se naučit číst v předškolním věku!
U hyperlexie je však typická spontánnost tohoto projevu. Nikdo k tomu dítě nevedl. Naučilo se to z vlastního zájmu. Ovšem to nijak nesouvisí s jeho intelektem. Ten může být různý, dokonce i podprůměrný.

Dalším charakteristickým znakem této předčasné schopnosti číst je fakt, že většinou to bývá bez porozumění čteného textu. To se nemusí projevit hned.
V prvních ročnících základní školy s tím děti problémy obvykle nemívají. Ty se objevují později, většinou v okamžiku, kdy je nutné, aby se učily z učebních textů. V těchto případech začínají selhávat.

Máte-li doma takové dítě, věnujte mu zvýšenou pozornost. V období puberty si váš potomek uvědomí svou odlišnost, hůře zapadne do kolektivu a mohou se u něj objevit i deprese. Nechtějí být přece jiní než jejich vrstevníci. Navíc mají problémy s vypracováváním domácích úkolů. Učitelé a možná ani vy si neuvědomíte, že je to důsledek této poruchy. Často se to považuje za lenost. Co s tím? Potřebují vaši péči. Pokud ani vaše zvýšená pozornost není dostačující, obraťte se na psychologa či psychiatra. Poradí vám, jak situaci co nejlépe zvládnout, případně předepíše léky. Bohužel tyto děti se vyvíjejí odlišně a často některé projevy, hlavně problémy s komunikací v okolí, přetrvávají do dospělosti. Ale nezoufejte! Každý jedinec se vyvíjí individuálně. Platí to u zdravých dětí i u dětí s autistickou poruchou! V některých případech je poměrně příznivá prognóza.

Jak ještě můžete v tomto případě své ratolesti pomoci? Uvědomte si, že autistické děti časem lépe rozumí psanému textu. Mnohem lépe než mluvené řeči. Proto tomu přizpůsobte výchovu. O výuce si promluvte s vyučujícím svého dítěte. Měl by k jeho poruše přihlédnout! Důležité jsou vizuální pomůcky – označování věcí, používání seznamů, rozvrhů, schémat atd.

Je-li vaše dítě autistické, této poruchy se pravděpodobně nezbaví. Jak už ale bylo řečeno, je více druhů této poruchy a některé druhy mají poměrně dobrou prognózu.
Snažte se tedy především o to, aby vaše dítě mělo stabilní prostředí a oporu ve vás. Tím mu pomůžete nejvíce.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *