Co dělat, když vaše dítě neprospívá?

Co dělat, když vaše dítě neprospívá?

Nosí vám dítě domů špatné známky? Nedaří se mu ve škole tak, jak byste si přáli? Nevíte co s ním?

Můžete ho trestat, dávat mu různé zákazy, ale chcete-li mu skutečně pomoci, uvědomte si, že cesta vede jinudy.

Ach, ty známky!

Zase musíte podepisovat notýsek či žákovskou knížku s nepěknou známkou? Jste z toho zoufalí a nevíte co dělat? Jednejte! Máte několik možností, jak se pokusit pozitivně ovlivnit výsledky vašeho školáčka. Ale pamatujte: Není příliš efektivní zavřít ho do pokojíku a nutit ho počítat desítky příkladů či opisovat obsáhlé odstavce z učebnic!

Kontakt se školou

Cítíte-li, že prospěch vašeho dítěte není v pořádku, obraťte se na vyučujícího! Poraďte se s ním o případných způsobech řešení situace. Určitě se ho nezapomeňte zeptat, zda si nevšiml důvodu, který by mohl být příčinou neprospěchu. Takovým důvodem může být třeba specifická porucha učení či nadměrná nekázeň.

Pedagog by si s vámi měl promluvit také o tom, co dělá žáčkovi největší problémy, a pokusit se navrhnout možnosti, jak by se chyby daly napravit.

Domácí příprava

Výzkumy, které srovnávají domácí podporu rodičů dnes a před několika lety, ukázaly, že tato podpora výrazně poklesla. Uvádí se, že je to způsobeno především ambicemi rodičů, kteří se „ženou” za kariérou. Jde však pouze o povrchní odhad problému.

V každém případě věnujte dítěti a jeho přípravě do školy potřebný čas! Pište s ním úkoly, vysvětlete mu znovu látku, kterou ve škole nepochopilo. Vzdělávání je sice z velké části věcí školy, ale i rodina by měla mít na něm svůj podíl.

Navíc kromě toho, že svému dítěti můžete pomoci zlepšit prospěch, budete s ním také trávit více času, což se pozitivně odrazí na vašem vzájemném vztahu.

Budete-li s ním řešit školní problémy, přistupovat k nim citlivě a dávat školáčkovi najevo, že ho máte rádi navzdory jeho výsledkům ve škole, nestane se, že v den vysvědčení uteče z domova kvůli tomu, že se bude bát vaší reakce na špatné známky.

A věřte tomu, že důležitější než známky ve škole je skutečnost, že vaše ratolest ví, že ji máte rádi takovou, jaká je.

Doučování

Máte-li pocit, že nedokážete vhodně s dítětem pracovat a že mu nedokážete látku přiměřeně vysvětlit, zkuste mu najít doučování.

Ale pozor: Než tak učiníte, zjistěte si několik základních informací! Především byste měli vědět, že doučující osoba, kterou jste si sehnali, má předpoklady pro vzdělávání jiných a má vztah k dětem.

Také je důležité, aby vaše ratolest s doučováním souhlasila. Bude-li mít námitky, snažte se potomkovi domluvit. Jestliže nebudete úspěšní, zvažte, jestli opravdu má cenu dítě do něčeho nutit.

Určitě nechcete vyhazovat zbytečně peníze jen proto, aby vaše dítě znechuceně sedělo nad sešitem s doučujícím a myslelo na to, až bude moci odejít. V horším případě se vám může stát, že žáček za doučujícím ani nedojde.

Proto buďte v každém případě s doučujícím v kontaktu! Zpětnou vazbu tak jako tak potřebujete!

A ještě jedna rada na závěr. Prospěch školáčka kontrolujte průběžně! V okamžiku, kdy v ruce držíte vysvědčení, které se vám vůbec nelíbí, je už pozdě!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *