Chvíli u mámy, chvíli u táty

Chvíli u mámy, chvíli u táty

V minulém článku jsme si povídali o rozvodu. Ani dnes tuto problematiku úplně neopustíme. Povíme si něco o střídavé péči, která sice není u nás ještě příliš rozšířená, ale při dodržení určitých zásad může být pro dítě způsobem, jak po rozvodu vyrovnaně trávit čas s oběma rodiči. Ne vždy to ale jde…

Co je to střídavá péče?

Střídavou péčí rozumíme takovou péči, kdy dítě po rozvodu je v přesně vymezeném časovém období u jednoho rodiče a v dalším, stejném časovém období, je v péči druhého rodiče. Zjednodušeně by se dalo říci, že dítě v pravidelných intervalech střídá své bydliště, např. 14 dní bydlí u matky a dalších 14 dní u otce.

Co pro dítě znamená střídavá péče?

Střídavá péče o potomka není ještě u nás tak obvyklá. Přitom v některých případech může být pro dítě nejvhodnější.

Dítě velmi špatně vnímá rozvod. Jde o situaci, která ho vyvede z míry. Neví, co se děje a co to znamená pro něj. Proč najednou jedna z jemu nejbližších osob se vzdaluje a smí ji vídat pouze jednou za 14 dní o víkendu? Tento fakt myšlení malého dítěte jen tak nestráví a trápí se.
Odloučení od jednoho z rodičů střídavá péče odstraňuje. Potomek má možnost být s oběma rodiči po stejný čas, bydlet s ním… Zkrátka být plnohodnotnou součástí jejich životů.

Že se vám nezdá vhodné, aby dítě věčně cestovalo od jednoho rodiče k druhému? Ano, je to někdy náročné, a pokud rodiče od sebe bydlí příliš daleko, realizuje se to jen obtížně. Určitě by tato vzdálenost měla být taková, aby dítě mohlo bez problémů navštěvovat stejnou školu, ať už je v péči otce či matky.

Vhodné je také promluvit si o této možnosti s dítětem – tedy pokud už je na tolik psychicky zralé, aby tomu rozumělo. Někdy opravdu tohle stěhování nemusí cvrčkovi dělat dobře. V tom případě je na místě zvážit, jestli mu tato péče naopak ještě více neuškodí. Jindy je ale tohle nepohodlí pro něj mnohem menším zlem, než vyrůstat jen u jednoho rodiče a druhého vídat sporadicky.

Kdy je střídavá péče nevhodná

Ne vždy se střídavá péče rodičům doporučuje. Není vhodná v případě, že rozvod proběhl příliš emocionálně a mezi rodiči vázne komunikace. Ta totiž v případě střídavé péče musí fungovat stoprocentně!

Rodiče se totiž musí domluvit na jednotném přístupu k dítěti. Nelze ho vychovávat tak, že 14 dní může dělat to, co dalších 14 dní má striktně zakázáno.

A to by byl právě problémem v případě, že by se rodiče rozešli ve zlém. Mohli by mít tendence ukázat dítěti, kdo tu je ten lepší rodič. To je pro výchovu naprosto nežádoucí!

Dítěti, které je po rozvodu svěřené do péče pouze jednomu rodiči, se stýská a novou situací trpí. Druhého rodiče nevídá tak často, jak by si přál a chybí mu. Střídavá péče ho může tohoto trápení ušetřit, ale pozor: Dobře si rozmyslete, zda konkrétně pro vaše dítě je tato péče tou nejvhodnější!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *