Co můžete očekávat od mateřské školy?

Co můžete očekávat od mateřské školy?

Rozhodli jste se, že váš potomek začne od září chodit do školky? Školství dnes prochází reformou a změny se dotýkají už i předškolní výchovy. Víte, co od dnešních školek můžete čekat?

Mateřské školy se profesionalizují, což je dáno především tím, že se zvyšuje náročnost prvních tříd základní školy. Proto je důležité dítě na tento krok vhodně připravit. A tím se právě zabývají dnešní školky, respektive ti, co tvoří program předškolní výchovy.

Odrazový můstek do života

Mateřská škola není povinná, tedy kromě posledního roku před nástupem do školy. Přesto se ale většina pedagogů shoduje na tom, že by děti touto institucí měly projít.
Proč? Navážou první vrstevnické vztahy, alespoň částečně se osamostatní a zvyknou si na fakt, že nejsou celý den s rodiči. Vaše ratolest si také bude postupně zvykat na cizí autoritu a získá širší poznatky, než které byste mu poskytli vy. Přece jen vychovatelky v mateřských školkách jsou vzdělané v oboru výchovy a ví, jak nejlépe předškolní dítě rozvíjet.

To souvisí i s tím, že často lépe dokážou odhadnou určité vývojové poruchy. Tím, že se zachytí včas, se dají (alespoň částečně) zmírnit jejich následky!

Co je nevýhodou mateřské školy?

Přináší mateřská škola jen výhody? Každý rub má svůj líc a naopak. Samozřejmě, že školkou dítě i leccos ztrácí, a to především individuální přístup dospělých. Přece jen ve školce je více dětí a vychovatelka těžko může sledovat všechny děti stejně a vědět, jaké dítko je talentované a jak jeho nadání nejlépe rozvinout.

Je sice dobře, že si zvyká na cizí autoritu, ale někdy je to zbytečně brzy. Dítě tím předčasně ztrácí svou spontánnost, což je škoda.

U citlivějšího dítěte budete mít další problém. Může mu trvat dlouho, než si zvykne na nový režim! Dokonce se u něj mohou objevit psychosomatické problémy (bolesti hlavy, poruchy spánku, …).

Když se řekne alternativní školka…

Říká vám něco alternativní výchova a vzdělávání? Máme alternativní školy a dnes už i školky! Uvažujete o tom, že byste svého potomka dali do alternativní školky ale nevíte přesně, co to obnáší?

Alternativní mateřská škola je taková, která organizuje veškerou činnost v souladu s vývojem osobnosti dítěte. To znamená, že se k dítěti přistupuje tak, aby se co nejvíce podpořil jeho všestranný rozvoj! V nabídce těchto školek jsou nové a velmi zajímavé hry, programy, projekty, …

V některých mateřských školách se dětí dokonce setkávají s výukou cizího jazyka. I když někteří odborníci nejsou nakloněni myšlence, že by dítě, které se teprve učí ovládat češtinu, se zároveň učilo cizí jazyk. Jiní tvrdí, že právě v tomto věku se nejlépe utváří základy pro osvojení si další řeči. Těžko říci.

Vstup do školky je pro dítě první velkou změnou v jeho životě. Najednou už s ním nebudete celý den, bude muset poslouchat cizí autoritu a dělit se o hračky se svými vrstevníky. Ale nebojte se! Zvykly si jiné děti, zvykne si i vaše ratolest.

Avšak jde-li vaše dítko skutečně od září do školky, připravte ho alespoň částečně na změny, které ho čekají.

A hlavně: Hodně zdaru při vybírání mateřské školy!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *