Vládci Sedmihoří – Diamantová cesta a Magická cesta

Vládci Sedmihoří – Diamantová cesta a Magická cesta
Nakladatelství FRAGMENT přináší příběh plný napětí a dobrodružství – dvoudílnou sérii z pera Ivy Hlaváčkové Vládci SedmihoříDiamantová cesta a Magická cesta. Vydejte se s hrdiny Ondrou a Sárou do Sedmihoří i vy a staňte se hrdinou, prožijte jejich dobrodružství v zemi fantazie…

Vládce zla Dragon zabil v souboji svého dávného soka, bílého kouzelníka Ladona. Rovnováha mezi dobrem a zlem se tím narušila a bájné zemi Sedmihoří hrozí krutý osud.

Vladci_Sedmihori_1_velky

Když Dragonův nohsled Murdoch ukradne pět diamantů, které dodávají sílu Knize dobra, dobro se začne ze světa vytrácet. Sedmihoří může zachránit jen vyvolený hrdina ze světa lidí, který drahokamy rozprášené po celé zemi najde a opět spojí dohromady.

Sourozenci Ondra a Sára se proto vydávají na strastiplnou cestu. Dokážou najít pět diamantů, které představují lidské ctnosti a překonat tak vládce zla? Který z nich se stane vyvoleným?

Vladci_Sedmihori_2_velky

V druhém díle dobrodružství Sedmihoří pokračuje. Tajemná kniha Tartaru znovu ožívá a zlo začíná mít opět převahu nad dobrem. Sára s Ondrou se vracejí do boje proti temným silám. Musí získat pět magických schopností, díky kterým mohou Sedmihoří zachránit. Povede se sourozencům získat tyto zvláštní dovednosti? Mohou se tak obyčejní smrtelníci stát mocnými mágy?

Ukázka z knihy:
Sourozenci se učili rozpoznávat stromy, vzdělávali se v botanice a lesní mág byl opravdu tím nejlepším učitelem. O přírodě dokázal mluvit tak poutavě, že ho poslouchal i věčný rebel Ondřej. Když začal vyprávět, slétali se k nim ptáci a víly, usedali na jeho staré větve, do trávy a na květy a tiše naslouchali. Pokaždé ho všichni prosili o nějakou historku, takže se učení stávalo mnohem zábavnějším. Vlastně to ani nebyl takový škarohlíd, jak ho trefně popsala nezbedná malá víla, za jeho nabručeností se schovávala dobrosrdečnost.

Jednou, když měli zase výuku v přírodě, se Stromovous zastavil, rozpřáhl ruce a vysvětloval: „V Opsu rostou normální a čarovné stromy. Ty běžné a obyčejné už máme za sebou. Doufám, že si je ještě pamatujete.“

„Nejvíc si pamatuji jasmín, moc se mi líbila ta pověst o Jasmíně a malém Krollovi.“

„Brzo Krolla poznáte, pozdravujte ho potom ode mě.“ Než se však na Krolla stačili zeptat, pokračoval: „Teď konečně můžete postoupit na vyšší úroveň. Naučíte se rozpoznat kouzelné stromy, které jsou pro vás mnohem důležitější.“

Knihy Vládci Sedmihoří – Diamantová cesta, Magická cesta vydalo nakladatelství FRAGMENT, napsala je Iva Hlaváčková, ilustroval je Jiří Hlaváček a ke knize je i stolní hra, kterou si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách nakladatelství.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *