V roli tatínka…

V roli tatínka…

S malým dítětem nejvíce času tráví maminka. To je naprosto přirozené – devět měsíců ho nosí pod srdcem, v jeho útlém dětství je s ním většinou doma také ona. Ale jakou roli má tatínek? Jak má působit ve výchově? V jakém světle ho vidí dítě?

Tatínkové jako mužský vzor

I když dnes už občas muži chodí na rodičovskou dovolenou, stále to jsou u nás spíše výjimečné případy, takže vycházejme z tradičního modelu – matka je s dítětem doma, zatímco otec zajišťuje rodinu finančně.

To ovšem neznamená, že by měla péče o dítě ležet pouze v rukou matky. I otec by se měl významně podílet na výchově potomka.

Dítě nutně potřebuje pro svůj správný vývoj oba rodiče jako své vzory. Chlapec má tendenci se ztotožňovat s mužským vzorem a je prokázáno, že dívky si v dospělém věku hledají životního partnera, který je jistým způsobem podobný jejich otci. Jde o nevědomý proces, a proto se bohužel tak někdy děje i za předpokladu, že otec není příliš vhodným vzorem.
Pokud matka žije bez muže a dítě tak nemůže mít doma svůj mužský vzor, není nutné to chápat jako tragedii, i když co si budeme nalhávat, otec má svou nezastupitelnou roli. Vyrůstá-li dítě bez něj, měl by mít mužský vzor jinde, např. v dědovi, strýčkovi atd. Izolovat dítko od všech dospělých mužů, se kterými by se mohl identifikovat, není pro jeho vývoj žádoucí!

Pozor: Dítě napodobuje svůj mužský vzor, což souvisí s jeho potřebou identifikace, ale nenapodobuje to, co mu otec říká, že je správné, ale to, co dělá. Bude-li mu tedy říkat např. že je správné si před jídlem mít ruce a sám to dělat nebude, tak dítě tento hygienický návyk s velkou pravděpodobností také obejde!

Otcovská role

Jak dítě vnímá svého otce? Většinou, i když není to striktním pravidlem, chápe otce jako někomu přísnějšího a více autoritativního, který když něco řekne, tak se nevyplácí odmlouvat. Více si stojí za svými zásadami a potomek si častěji dovolí odmlouvat více matce než otci. Maminka spíše bývá ta citlivější bytost, která svému broučkovi leccos povolí a která se ho často zastává i přes otcův hněv. Díky otci se dítě naučí jiné dovednosti a znalosti, než které mu v předškolní výchově předkládá matka. Dítko se rádo podívá na to, jak taťka něco opravu či něco kutí ve své dílně.

Žena má vrozený mateřský pud, ví intuitivně, jak k dítěti přistupovat. Muž takovým pudem vybavený není, a proto se musí lásce a péči o dítě „učit“. Otec, i když chodí do práce a je živitelem rodiny, by si měl umět vyhradit čas pro svého potomka. Je mnoho hořkých příběhů, kdy otec kvůli kariéře a zajištění rodiny neměl čas na své rostoucí dítě a pak jednoho dne zjistil, že ho vlastně ani nezná. Neví, co má rádo, jaký je…

A proto: Tatínkové, buďte citově (nejen fyzicky) u toho, jak rostou vaši potomci. Jde o okamžiky, které se už nikdy nevrátí!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *