Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči

Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči

Správná výslovnost, bohatá slovní zásoba a mluvní obratnost jsou základem úspěšného nástupu do školy. Pokud dítě nastoupí do školy se špatnou výslovností, může rodičům i učitelkám při práci s těmito dětmi velmi pomoci kniha Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči od nakladatelství Albatros.

titul_velky

Nakladatelství ALBATROS vydalo soubor obrázků, který je určen dětem předškolního a mladšího školního věku k rozvíjení řečových dovedností. Zásobu obrázkového a slovního materiálu lze využít ke zjištění vad výslovnosti a procvičení hlásky, kterou se dítě naučí pod odborným vedením v logopedické poradně nebo pod vedením učitele. Hlásky jsou z vývojového a artikulačního hlediska v knize seřazeny od jednoduchých ke složitým.

strana_1

Pokud dítě neumí některou hlásku správně vyslovit, obrázky jen pojmenujeme, aby slyšelo správnou podobu dané hlásky. Až se dítě hlásku naučí, obrázky využijeme k jejímu upevnění ve slovech. Abychom dítěti usnadnili zařazení hlásky do slov, nabízíme je k reprodukci – to znamená, že dítě po nás opakuje slova, ve kterých umí hlásku vyslovit. Nemusí být pravidlem, že se mu naučenou hlásku daří vyslovit ve všech slovech.

Ze souboru obrázků lze čerpat náměty k jazykovým hrám i pro děti, které umějí správně vyslovit všechny hlásky, a můžeme je také použít při výuce cizího jazyka.

Tvoření zdrobnělin, rýmování slov, rozvíjení sluchu pro hlásky, nalézání slov s opačným významem, skládání slov, tvoření vět – to jsou hry, kterými si dítě obohacuje slovní zásobu a získává jistotu v celkovém mluvním projevu.

Správná výslovnost, bohatá slovní zásoba a mluvní obratnost jsou základem úspěšného nástupu do školy.
Pokud dítě nastoupí do školy se špatnou výslovností, tato kniha rodičům i učitelkám velmi pomůže při práci s těmito dětmi.

strana_2
Knihu Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči vydalo nakladatelství ALBATROS, autorkou je Bohdana Pávková, ilustroval ji Richard Šmarda.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Ověření *