Postarejte se o pitný režim vašeho dítěte!

Postarejte se o pitný režim vašeho dítěte!

Dodržování pitného režimu je důležité v každém věku. U malých dětiček je ale třeba věnovat této problematice větší péči, protože se dehydrují rychleji než je běžné u dospělého člověka.

Hlídáte množství tekutin, které vaše ratolest za den vypije? Mnoho dětí má nedostatečný pitný režim. Zamyslete se nad tím, jestli mezi ně nepatří i váš potomek!

Pitný režim

Přijímání tekutin je často bráno jako něco samozřejmého, nad čím není nutné se příliš pozastavovat.

„Když má dítě žízeň, tak se napije. Nemůže se tedy dehydratovat.“ To můžeme slyšet z úst některých rodičů. Není to pravda! Mnohdy dochází k dehydrataci postupně. Často se také nedodržování pitného režimu projeví až v dospělosti nemocemi ledvin apod.
Proto nedopusťte, aby si vaše dítě už z dětství odnášelo špatné návyky!

Uvědomte si, že vaše ratolest by měla v některých obdobích přijímat více tekutin než vy. Je to zřejmé! Malé dítě se více pohybuje, je živější, a tudíž se z jeho tělo dostává více vody, kterou je třeba doplnit!

Jaké nápoje jsou pro předškolní děti nejlepší? Měly by to být nápoje, které jim chutnají, které přitahují jejich pozornost a na které je snadněji „nalákáte“! Vašemu dítěti určitě bude chutnat coca-cola a jiné nápoje tohoto typu. Ty pro něj ale nejsou nejvhodnější! Zkuste se jich vyvarovat. Pohlídejte především to, aby zdrojem tekutin nebyly limonády obsahující kofein a umělá sladidla! Mnohém vhodnější jsou džusy, čaj, minerálka, …

Jinak dbejte na to, aby vaše ratolest měla pitivo vždy ve své blízkosti a mohla se kdykoliv napít.

Pozor: Bude-li vaše dítě trpět zrovna průjmy či zvracením, mnohem snadněji se dehydruje, a proto potřebuje i více tekutin!

Pitný režim ve školkách a školách

Ve školce by na pitný režim měly dbát vychovatelky a ředitel(ka). Do jaké míry věnují pozornost této tématice? Různí se to. Každá mateřská škola je jiná. Obecně se však soudí, že situace zatím není příliš růžová.

Děti jsou k pití během dne nabádány málo. Pokud si v jarní a letních měsících hrají venku, často v tomto prostoru není žádná možnost doplnění tekutin.

Začne-li vaše dítě chodit do školy, dávejte mu s sebou vždy láhev s pitím. V tomto věku už by vaše ratolest měla vědět, že pravidelné pití je důležité a nemělo by se stávat, že by nápoj ze školy přinášel netknutý. Pro jistotu to ale pohlídejte! Co si neosvojí v dětském věku, s tím může mít problémy celý život!

Naučte své dítě dodržovat pitný režim a věřte, že mu usnadníte zdravý vstup do života. Pravděpodobně pak k této činnosti bude přistupovat zodpovědně už po celý svůj život.

A hlavně: Je prokázáno, že děti, které dodržují pitný režim jsou méně často nemocné a unavené!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *