Kdy navštívit logopeda?

Kdy navštívit logopeda?

Zdá se vám, že váš potomek zaostává v mluvení za svými vrstevníky? Je jeho vývoj řeči v pořádku, nebo je už čas navštívit logopeda?

Řeč je specifickou charakteristikou člověka. Má pro nás velký význam. Jde o nástroj komunikace, poznávání, stává se prostředkem výchovy a význam má i emocionální. Navíc v dnešní době se bez komunikačních dovedností neobejdeme. Často jsou měřítkem naší úspěšnosti v kariéře i v mezilidských vztazích. Proto je důležité zaměřit se na správný řečový vývoj a případnou korekci poruch řeči, a to v co nejnižším věku dítěte!

Vývoj řeči ve stručnosti

V řečovém vývoji můžeme stručně oddělit fázi broukání (2.–6. měsíc) a žvatlání (do 1,5 roku). Poté se objevují první slova, většinou kolem jednoho roku. Do dvou let je dítě schopné vyslovit zhruba 50 – 300 slov. Při nástupu do školy je to už kolem 3 000 slov.

Počítejte ale s tím, že vývoj každého dítka je individuální. Záleží také hodně na jeho inteligenci a na podnětnosti prostředí, ve kterém žije. Také je prokázáno, že problémy s řečí mají častěji chlapečkové.

Návštěva logopeda

Kdy je vhodné navštívit logopeda? Pokud váš potomek chodí do školky, je pravděpodobné, že na chyby v řeči vás upozorní vychovatelka, která vám zpravidla dá i kontakt na logopedickou poradnu.

Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi a navazuje tak nové kontakty.

Navíc v mateřské škole zpravidla připravují vychovatelky poměrně velké množství her, které podporují zájem o komunikaci a také ji zlepšují.

Ale co když vaše dítko do školky nechodí? Jak odhadnout, že je čas vyhledat odbornou pomoc?

Do čtyř let nechte dítě být. Podporujte ho v komunikaci, ale neopravujte jeho chyby v artikulaci! Pokud ovšem ještě ve v pěti letech bude více hlásek vyslovovat špatně či bude-li jeho řeč huhňavá, neváhejte a vyhledejte logopeda. Čím dřív začnete s korekcí, tím dříve řečové vady zmizí.

Chce to mluvit, mluvit, mluvit…

Ovšem není správné si myslet, že začnete-li chodit s dítětem do logopedické poradny, je pro vás věc vyřešená. Ani od řečového odborníka nemůžete čekat zázraky! Korekce řeči je spíše dlouhodobější proces vyžadující vaší spolupráci.

Nestačí totiž to, že chodíte pravidelně k specialistovi, musíte s dítětem procvičovat mluvení i doma. Především s ním dělejte úkoly, které mu připraví logoped. Jsou to různá didaktická cvičení, básničky, zvuky na rozvoj mluvidel atd.

Dále lze už poradit jen jedno: Mluvit, mluvit, mluvit. Snažte se, aby dítě mělo ke komunikaci kladný vztah a aby nemluvilo jen s vámi, ale i ve společnosti méně známých lidí. Je dobré, aby si postupně zvykalo na to, že brzy půjde do školy, kde se od něj komunikace bude vyžadovat. Do školy by už měla vaše ratolest nastupovat s dobrou výslovností a neměla by komolit hlásky!

Příště se seznámíme s některými poruchami řeči, které mohou postihnout předškoláčka, ale i dítě školního věku!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *