Ovlivňujeme čtení dítěte…

Ovlivňujeme čtení dítěte…

Začíná se váš potomek učit číst? Chcete mu pomoci v rychlejším osvojení této dovednosti? Má potíže, které je třeba odstranit?

V tomto článku najdete několik základních informací, které vám pomohou k vašemu malému čtenáři správně přistupovat.

Čtení výrazně souvisí s řečí. Odborníci předpokládají, že ten, kdo se naučí mluvit, se naučí i číst. Samozřejmě – kvalita čtenářského projevu bude různá, stejně jako doba, kterou dítě k osvojení čtení bude potřebovat.

Chcete-li poskytnout svému potomkovi co nejvhodnější prostředí pro naučení se této základní dovednosti, je třeba začít už mnohem dříve než po nástupu do první třídy.

Tím ale není myšleno, že ho posadíte před slabikář a budete se snažit mu do hlavičky vtlouci písmenka, slabiky, či dokonce slova. Ano, můžete to zkusit, ale dítě by o to mělo projevit zájem samo. V opačném případě ho do toho v předškolním období nenuťte! Váš drobeček má na čtení ještě dost času a vy mu přece nechcete předčasně zprotivit školu!

Přípravou na čtení je myšlen proces, který je možné započít už od tří let věku dítěte, možná i dříve. Nejvhodnějším způsobem je předčítání. Odborníci dokázali, že děti, kterým rodiče předčítají z knížek, si osvojily čtení rychleji a snadněji než děti rodičů, kteří jim nepředčítali vůbec či minimálně.

Předčítejte svému potomkovi každý den alespoň chvilku! Snažte se ho do této aktivity zapojit! Přečtěte třeba kousek a nechte ho, aby se k právě přečtenému vyjádřil. Povídejte si s ním o přečteném. Zkrátka, vtáhněte ho do procesu čtení!

Primární učitelé jsou rodiče!

Pamatujte na to, že veškerou zodpovědnost ohledně vzdělávání nemůžete svalovat pouze na školu. Prvními vzdělavateli dítěte jsou rodiče a mělo by to platit i v oblasti čtení.

Ano, ve škole je dítě seznámeno s písmenky, slabikami… Ale to nestačí. V počátku je třeba procvičování, časté předčítání a ve škole není prostor na to, aby se vyučující mohl(a) věnovat každému žáčkovi zvlášť.

Určitě v tomto období dítěti věnujte zvýšenou pozornost a snažte se s ním trávit dostatek času spojený s přípravou do školy! Vždyť je to začátek jeho vzdělávacího procesu a do jisté míry záleží na vás, jestli mu pomůžete překonat první překážky a dítě si bude moci školu oblíbit, nebo jestli pro něj bude zdrojem stresů a nepříjemností.

Čtení jako zábava

Už v období předčítání by pro vaši ratolest mělo být čtení zábavou. Čtěte poutavě a tvořte tak vhodnou atmosféru pro přijetí čtení ne jako povinnosti, ale jako zdroje zábavy.

To se vám možná v první třídě nepovede. Dítě se učí písmenka, slabiky, slovíčka či kratší texty s nerozsáhlým a snad i trošku nezáživným dějem. To příliš nemotivuje.

V dalším období se ale snažte své dítě motivovat ke čtení co nejvíce. Předkládejte mu rozmanité texty. Povídejte mu o něčem zábavném, vzbuďte jeho zvědavost a pak mu podejte knihu (přiměřenou jeho věku), z které se dozví víc o tom, co ho zaujalo.

Vaším cílem by mělo být to, aby dítě nepovažovalo přečtení deseti stránek z knihy za stejnou povinnost jako vypracování úkolu z matematiky. Ideálním výsledkem pak je, když si váš žáček najde ve čtení zdroj zábavy a příjemně tak bude trávit část svého volného času!

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Ověření *