Když děti mluví vulgárně…

Když děti mluví vulgárně…

Také vás už někdy zarazilo, jaký výraz je schopné vaše malé dítě vypustit z úst? Kde to slyšelo? Kdo ho to naučil? Máte ho za to trestat? Jak ho to odnaučit?

Kam dítě „chodí“ na tak vulgární výrazy? Je to jednoduché. Malé dítě imituje. Co slyší, to zopakuje. Někomu v jeho okolí ujede vulgární slovo a dítěti se zrovna zalíbí a má chuť ho opakovat při různých příležitostech – samozřejmě, jak už to bývá, často u těch nejméně vhodných.
Pojďme si říci o dvou hlavních místech, kde se dítko může naučit peprnějším výrazům.

Rodina
Ano – právě ti nejbližší bývají často v tomto směru negativním vzorem pro své potomky. Každý občas zakleje, nebo mu ujede nějaké to neslušné slovíčko. Hlídejte si ovšem, zda v tomto případě není nablízku váš malý potomek, který si bez ostychu tento výraz zapamatuje a zařadí ho do své aktivní slovní zásoby.
A jak reagovat, když už vám nějaké to sprosté slovo vyklouzne z úst? Dejte před dítětem najevo, že vás to mrzí, že to byl omyl a že se taková slova běžně neříkají. Snažte se, aby ani ostatní členové (tety, strýčci atd.) neměli na vaší ratolest v tomto ohledu špatný vliv.
Rozhodně nepovažujte za vtipné, když vaše dítě řekne něco sprostého. Mnohdy se stává, že rodiče pobaví, když v určité situaci najednou dítě plácne nějaké to zakázané slovíčko, ale pozor: Budete-li se tomu smát, dítě si vysvětlí ze své naivní logiky, že to, co říká, je příčinou vašeho obdivu, a to ho ještě víc povzbudí k této mluvě.

Mateřská škola
Dalším místem, kde se váš prcek snadno přiučí nějakému tomu nehezkému slovíčku, je mateřská škola. Bohužel tomu nijak nezabráníte.
Můžete doufat, že se učitelka v mateřské škole pokusí zabránit šíření vulgarismů, ale zároveň musíte počítat s tím, že i když tuto snahu bude mít, nemusí se jí to povést úplně.

Co dělat, když dítě mluví sprostě?
Děti často používají sprostá slovíčka, aniž by věděly, co znamenají. Není tedy vhodné je trestat za to nějak přísně. Bez povšimnutí by to ale také zůstat nemělo. Co tedy s tím? Zkuste prckovi vysvětlit, že taková slova neříkají slušné děti. Naučte ho, že je to jeden ze způsobů zlobení a pokud bude mít choutky „zlobit“, vymyslete pro něj nějaký drobný trest.

Nezabráníte tomu, aby se vaše dítě nesetkalo s vulgárními slovy, ale může zabránit tomu, aby se stala běžnou součástí jeho slovní zásoby!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *