Je vaše dítě malým géniem?

Je vaše dítě malým géniem?

Pokud má vaše dítě mimořádný talent, jistě se to projeví už v jeho raném věku. Neprojeví-li se to v tomto období, s nástupem do školy určitě. Můžete jásat. Každý rodič si přeje mít chytré dítě, ale pozor: Genialita si vybírá svou daň!

Třídní premiant

Známí si vám často stěžují na prospěch své ratolesti a vy jen mlčíte a usmíváte se při pomyšlení na své chytré zlatíčko? Zatímco děti ostatních sem tam přinesou špatnou známku či jim něco nejde, Vy jste tohle ještě nezažili? Jiné děti se neradi učí, vašeho žáčka naopak nemůžete dostat od knížek? Zní to hezky, ale nadané děti mají také své problémy a ty někdy mohou být horšího rázu než u běžně inteligentních dětí.

Problémy nadaných dětí

Největším problémem nadaného dítěte je, že se vymyká z normálu, a každý, kdo je mimo normu, má zhoršené podmínky pro uplatnění se v jakémkoliv kolektivu. Těmto dětem se většinou nedaří najít si mezi vrstevníky kamaráda stejného smýšlení. Je to tím, že málokteré dítě dokáže přemýšlet a mluvit na tak vysoké úrovni, kterou by malý génius vyžadoval.

Dalším problémem je perfekcionalismus. Snaží se být za každou cenu nejlepší a těžce snášejí jakoukoliv prohru. Tato vlastnost často vede až k neurotismu.

Máte-li doma malého génia, přistupujte k němu citlivě a snažte se mu vytvořit podnětné prostředí, v kterém se bude moci realizovat. Zapište ho na různé kroužky a aktivity, ale dejte pozor na to, aby se dítě příliš nepřepínalo a předčasně tak nepřišlo o dětství.

Myslete také na to, že i takhle malé dítě může trpět depresemi. Co způsobuje tyto deprese? Co může trápit tyto děti? Především se nesmíří s faktem, že jejich okolí nedokáže přijmout odlišné postoje k chápání světa. To často vede k pocitům odcizení, frustraci a k existencionální depresi.

Tyto děti se cítí omezené hlavně v čase a prostoru. Jsou většinou všeobecně nadané a mají tak širokou volbu možného zaměření. Problém je ale v tom, že si nedokážou vybrat jednu aktivitu a od ostatních opustit. Chtěly by provádět co nejvíce aktivit, ale do jejich každodenního režimu se nemůžou vejít.

Proč nadaní žáci zlobí?

Nadaní žáci často ve škole vyrušují, což je pochopitelné. Malý génius sedí ve třídě, kde se „zdlouhavě“ probírá to, co on už dávno zná. Nemá co dělat, nudí se, a proto vyrušuje, vykřikuje, chová se hlučně a nesoustředí se.

Často toto chování bývá chybně diagnostikováno jako porucha pozornosti. Bohužel někdy se genialita a porucha pozornosti skutečně v projevech žáka těžko odlišuje.

Stane-li se vám tedy, že váš školáček domů nosí poznámky či černé puntíky v notýsku, a vy přitom víte, že nemá sklon k zlobení a že je naopak celý den doma nad knihami a projevuje se nadaně, nenechávejte to tak!

Zajděte do školy za vyučujícím, vyložte mu celou situaci a zkuste se s ním domluvit na tom, jestli by nebylo možné vašemu dítěti dávat speciální úkoly, které by byly přiměřené jeho intelektovému potenciálu.

Mít doma geniální dítě může být skutečně těžké. Nepoznáte sice trápení s neprospěchem, ale na druhou stranu se vynořují jiné starosti. Snažte se tedy za každou cenu podporovat své dítě, starejte se o to, co dělá, a dejte mu najevo, že stojíte na jeho straně.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *