Jakou školu si zvolit? – 7. část

Jakou školu si zvolit? – 7. část

Dnes si uzavřeme sedmidílný seriál o možnostech alternativního vzdělávání. Posledním typem „netradičního“ pedagogického programu, o kterém si budeme povídat, je „daltonský plán“.

Daltonská pedagogika

Autorkou daltonského plánu je Helen Parkustová. Tento program byl poprvé zaveden roku 1920 právě ve městě Dalton.

Žáci tohoto plánu by měli mít volnost v rozhodování o své učební činnosti, ale zároveň si musí uvědomovat zodpovědnost, která se váže s danou svobodou. Měli by se učit pracovat samostatně, ale i spolupracovat se svými spolužáky a celkově se připravovat na život v dnešním světě.

V daltonském plánu je také odlišná organizace vzdělávání. Jak už bylo řečeno, žáci mají více volnosti a to se vylučuje s klasickým uspořádáním třídy i s tradičním rozvržením učební látky.

Daltonský plán předpokládá, že jeho absolventi budou samostatní, dokážou optimálně plánovat svou práci, budou schopni rozvíjet svou tvořivost, budou mít zdravé sebevědomí a jejich vědomosti budou trvalého charakteru.

Uplatnění daltonského plánu u nás

Zaujal vás daltonský plán? Chcete, aby se vaše děti učily to, co ve svém životě uplatní nejvíce, tj. pracovat samostatně, i ve skupince, komunikovat, mít přiměřené sebevědomí, zodpovídat za sebe i za svou práci či vhodně pracovat s informacemi?

Najděte si tedy školu, která poskytuje tento typ výuky, ale nehledejte přímo daltonskou školu. Taková škola není!

Daltonský plán není nikde jediným systémem ve vyučování. Většinou se vyskytuje v tradiční škole, kde je doplňkem k běžnému vyučování. Znamená to, že školy s daltonským plánem se od ostatních liší jen tím, že jednou za čas, např. jednou za týden či jeden týden v měsíci mají tzv. daltonské bloky, ve kterých se snaží naplnit cíle daltonského plánu. I když jde jen o doplňující bloky, jejich zavedení do výuky má velmi kladný vliv na děti. Tento typ pedagogiky, ostatně jako většina ostatní alternativních škol, je náročný na přípravu pedagoga. To je jeden z důvodů, proč se neuplatňuje více ve vyučování.

Ještě by bylo dobré zmínit si alternativu domácího vzdělávání. Více si tuto možnost rozvádět nebudeme, dočtete si o ní v samostatném článku na těchto stránkách s názvem „Domácí vzdělávání aneb Je to dobrý nápad?“.

Máte vybranou školu, do které v lednu zapíšete své dítě? Zbývá už jen málo času na to, zvolit tu správnou! Ať už chcete pro své dítě vybrat vzdělávací instituci s běžným programem, nebo alternativní, zvažte pečlivě všechny dostupné školy i jejich programy! Správný start je pro dítě velmi důležitý a ovlivňuje celý jeho život!

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *