Jsem připravený na školu?

Jsem připravený na školu?

Povinná školní docházka začíná zpravidla v šesti letech. Ale co když dítě ještě není na školu připravené? Je vhodný odklad či nikoliv? Pojďme si více popovídat o tom, jak poznat, zda dítě je už schopné zvládat školní povinnosti.

Začátek povinné školní docházky nemusí bezpodmínečně začínat v šesti letech. Mnozí v tomto věku ještě nejsou na tento krok dostatečně připraveni.

Patří sem často děti narozené v jarních a letních měsících, tedy ti nejmladší ze třídy. Dále to bývají dvojčata či děti zdravotně postižené.

Ale i předškoláčci, kteří nepatří do těchto skupin, mohou být nezralí pro školu.
Na co je třeba se zaměřit při posuzování školní zralosti? Jde především o způsobilost ve třech oblastech: sociální, psychické a fyzické.

Fyzická zralost

Fyzickou zralostí rozumíme to, že dítě je dostatečně silné a velké a nedělá mu problémy unést školní aktovku. Jeho organismu by také nemělo činit potíže přetrvat školní den bez větší únavy.

Odklad často dostávají děti prodělávající nějaké chronické nemoci a také děti příliš malé a křehké.

Psychická zralost

Psychika dítěte musí být přizpůsobena rytmu vyučování. Malý školáček by měl vydržel 45 minut v klidu. Je tedy nutné, aby jeho pozornost, paměť a další psychické procesy byly dostatečně vyvinuté. Objeví-li se nějaké pochybnosti o psychické zralosti dítěte, navštivte pedagogicko-psychologickou poradnu!

Sociální zralost

Žáček je sociální zralý v okamžiku, kdy se dokáže odpoutat od matky. Znamená to, že v její nepřítomnosti nebrečí a dokáže komunikovat i s jinými lidmi než s těmi nejbližšími.

Tyto tři složky jsou nejdůležitější při určování školní zralosti, ale samozřejmě se mohou vyskytnout i další problémy, které zapříčiní odklad školní docházky.
Jedním z důvodů bývá například nevyhraněná lateralita, tzn. že není jasné, zda dítě bude levákem či pravákem. V tomto případě je lepší rok počkat, než nutit dítko, aby si z povinnosti vybralo, kterou rukou se mu bude lépe psát.

Pokud vám lékař či odborník z pedagogicko-psychologické poradny doporučí, abyste zatím ještě dítě nechali doma, snažte se tuto radu respektovat!

Není to nic ostudného a je lepší se začátkem školní docházky počkat, než dopustit to, aby dítě ve škole mělo zbytečné problémy.

Vždyť jde o důležitý krok a na správném startu záleží nejvíce!

Určitě nechcete, aby si kvůli své nezralosti vaše ratolest zprotivila školu a veškeré další vzdělávání!

Pozor! Stejně důležité ale je, aby dítě nenastupovalo do školy zbytečně pozdě. V tomto případě by nedostávalo včas dostatek adekvátních podnětů a mohlo by zaostávat!
S tímto dilematem vám pomůže odborník z pedagogicko-psychologické poradny!

Dítě by do školy mělo nastoupit skutečně zralé a schopné zvládat každodenní zátěž vyučování.

Je to pro něj velký posun v životě, který přináší první starosti, a proto je třeba vykročit správně!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *