Rytmické kartičky

Rytmické kartičky

Pro děti, které se učí noty, jsme připravili rytmické kartičky. Využít je ale mohou všichni školáčci v hodinách hudební výchovy. Úkolem je spojit dohromady kartičku se slovem a s rytmickým vyjádřením. Použity jsou noty celé, půlové a čtvrťové.

Vytiskněte si pracovní list a kartičky rozstříhejte. Doporučujeme podlepit nebo zalaminovat. A pak už je můžete skládat k sobě nebo vymýšlet k rytmům další slova.

Rytmické kartičky

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *