Příprava na psaní 6.

Příprava na psaní 6.

V dalším listu s grafomotorickými cvičeními si děti procvičí psaní rovných čar – jak svislých, tak vodorovných.

Dokreslete trávu a příčky na žebřících. Nezapomeňte, že čáry kreslíme vždy shora dolů a zleva doprava.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *