Nezapomeňte na Barborky!

Nezapomeňte na Barborky!

Znáte nějakou Barborku? Já myslím, že určitě. Nezapomeňte jí popřát. Povím vám o jedné Barborce, která žila hodně hodně dávno.

Barbora, o které budu psát, žila před mnoha lety. Její táta byl bohatý kupec. Barbora věřila, že existuje Bůh, a často se modlila. To se jejímu tatínkovi ale vůbec nelíbilo. Hodně se na Barboru zlobil. Aby jí zabránil se setkávat s ostatními lidmi, nechal jí postavit přepychovou věž. Krásná ta věž byla, ale Barboru tam uvěznil a nesměla ven. Určitě byla smutná.

Jen jídlo jí tam nosili. Jeden služebník bohatého kupce, co Barboru hlídal, jí přinesl do vězení křížek. Umíte si představit, jak se její otec rozčílil? Chtěl, aby se Barbora nemodlila, aby nenosila křížek. Ale Barbora nechtěla. Její otec byl na ni hodně zlý, a když ho neposlechla, rozhodl se ji zabít. Maminka Barbory ji chtěla  uchránit, ale ani jí se to nepodařilo.

Otec, který byl plný nenávisti, ukončil život Barbory. Nechal jí setnout hlavu mečem.

Jen, co to udělal, stalo se podle té legendy něco hodně zvláštního. V tom okamžiku totiž vyšlehl z nebe blesk a otce zabil.

Nevíme, co je na té legendě pravda. Víme jen, že se její příběh vypráví už hodně dlouho.

Možná se někde dočtete i o tom, že se Barboře podařilo uprchnout a až potom ji otec našel a zabil.

Pravda ale je, že stejně, jak jsem vám psala o Mikuláši, tak i Barbora byla prohlášena za svatou a její jméno nese hodně kostelů nejen v naší zemi. Možná někdo z vás navštívil Kutnou Horu, kde je nádherný chrám sv. Barbory.

A jak si připomínáme tento svátek my? Možná že právě ten den přinese maminka nebo táta domů větvičky. Většinou to jsou větvičky z třešňového stromu. Říká se jim barborky. Říkávalo se, že mají taky čarovnou moc. Prý když vykvete barborka  na Štědrý den, bude se někdo z rodiny vdávat. Že u vás doma není ještě nikdo na vdávání? To nevadí, určitě se vám ale rozkvetlá větvička bude líbit. Ale pozor, musíte se o ni opravdu dobře starat a každý den vyměnit vodu. Pak se vám „barborka“ odmění krásnými něžnými bílými květy.

Někde ještě na vesnicích dodržují tento zvyk a večer před svátkem svaté Barbory chodí po vsi „Barborky“. Jsou bíle oblečeny a mají bílý závoj. Mívají košík s jablky a třeba i oříšky a podarovávají děti. Často mívají taky metlu, kterou klepou dveře.

O Mikuláši jsme si psali,  že je patronem dětí a třeba cestovatelů. Barbora je patronkou hasičů, zedníků, horníků a také třeba tesařů a zvonařů.

Možná objevíte na internetu ještě jiné legendy o sv. Barboře. Ta, kterou jsem pro vás převyprávěla já, je určitě nejznámější.

Vše nejlepší nejen Barborkám, ale všem v tomto adventním čase. A pokud u vás „Barborky“ nechodí, hned další den možná přijde – kdo jiný než Mikuláš.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *