Lucie noci upije

Lucie noci upije

Už jsme si povídali o Barboře. Dnes vám něco povím o Lucii. Kdo byla podle legendy Lucie? Také jsem našla nějaké pranostiky, které se k jejímu svátku vztahují. Její svátek slavíme 13. prosince.

Lucie je historicky doložená postava. Narodila se kolem roku 286 v bohaté rodině v Syrakusách. Podle legendy byla zaslíbena jako nevěsta váženému a bohatému mladíkovi. Lucie se ale vdávat nechtěla.

Legendy vyprávějí třeba o tom, že si dokonce vypíchla oči, aby se nemusela vdávat. Oči jí ale pak zázračně dorostly a byly prý ještě krásnější. Podle jiné legendy jí byly oči vypíchnuty při mučení. Ať tak či onak, ženich její rozhodnutí nesl velmi těžce, a šel si postěžovat. Udal svou snoubenku, že je křesťanka a že jmění rozdává chudým. Mstivý císař, který křesťany nenáviděl, ji nechal uvěznit a mučit. Byla prý polévána vařícím olejem, ale ten jí nezpůsobil žádná zranění. Nakonec ji ale jeden z vojáků prořízl hrdlo. Bylo jí necelých dvacet let, když byla zabita.
Stala se ochránkyní mladých dívek a žen, ale i patronkou slepých a kočích, sklářů, sedlářů, krejčích, švadlen, tkalců, nožířů, písařů.

Jméno Lucie pochází z latinského slova lux, což znamená světlo. Na tuto souvislost odkazují Slavnosti světel ve Švédsku, které se slaví právě v onen den. U nás se o Luckách poprvé píše v roce 1804. Mezi lidmi se rychle šířily nejrůznější pověry. Věřili třeba, že je Lucka ochrání před čarodějnicemi. Čarodějnice se prý scházely na Radhošti. Také Lucky, které někde obcházely domy, měly různou podobu. Lucky třeba chodily zabalené v bílých plachtách, měly ptačí masku na obličej a na ní klapající zoban. Jinde měly jen pomoučený obličej a klapačku v ruce.

Místo Lucie chodívala v některých krajích jižních Čech také Perchta nebo jinak Peruchta. Byla prý mnohem strašidelnější než Lucie. Den Lucie byl také dnem čistoty.

A proč Lucie noci upije? No, je to trošku jinak. Původně opravdu platilo, že se od jejího svátku začala krátit noc. Její svátek připadal dříve na 23. prosince. Za tu dlouhou dobu se ale změnil kalendář, takže teď to tak úplně neplatí a nejdelší noci se dočkáme 23. prosince a pak už zase bude den delší a noc kratší.

A teď pár pranostik, které se mi moc líbily. Třeba nějaké znáte.

Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.

Lucie po Tři krále černou zimou nazýváme.
Svatá Lucie je královna noci.

Určitě nejznámější – Lucie noci upije a dne nepřidá – asi znáte. Do Štědrého dne zbývá už jen opravdu pár dní. Užívejte toho zvláštního a krásného, voňavého období plnými doušky.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *