Vesmírné počítání – 6 pracovních listů

Vesmírné počítání – 6 pracovních listů

Nad vzdálenou planetou, která se jmenuje CAXAR, létají podivné rakety. Jakou rychlostí letí, zjistíš, když sečteš čísla na vrtulích. Vybarvi správnými pastelkami nejrychlejší a nejpomalejší z nich.

Sada šesti pracovních listů z matematiky pro 1. až 3. třídu na téma vesmír a planety. Sčítání v oboru do 20, počítání písmen ve větách a zápis do tabulky, kreslení podle matematického diktátu. Orientace v číselné tabulce a čtvercové síti a vyhledávání informací. Dny v týdnu, příklady s časem. Procvičení osové souměrnosti, rozdělování na poloviny, odhad a měření vzdálenosti v cm.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *