Těšíme se na prázdniny

Těšíme se na prázdniny

Aktivity pro žáky 2. a 3. ročníku – práce s textem, tvoření otázek. Hledání společných a odlišných znaků v textu, zápis do Vennova diagramu. Doplňování chybějících informací. Kresba ilustračního obrázku.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *