První slabiky

První slabiky

Poznáte, na jakou slabiku začíná slovo v rámečku? Zakroužkujte ji.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *