Obrázky se slabikami

Obrázky se slabikami

Každý obrázek v našem úkolu znamená jedno slovo. Zakroužkuj slabiku, na kterou toto slovo začíná, a zkus vymyslet další slova, která tak začínají. Obrázky si potom můžeš vybarvit.

Obrázky se slabikami

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *