Na stromech můžou růst i souhlásky

Na stromech můžou růst i souhlásky

Stromy s ovocem na našem pracovním listu pomohou malým školákům, aby si procvičili dělení souhlásek na měkké, tvrdé a obojetné.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *