My sister

My sister

Přečtěte si krátký anglický text, který popisuje dívku Clare.

Zkuste si popsat někoho ze své rodiny a nakonec vyluštěte křížovku. Soubor si vytiskněte z přiloženého souboru.

Přílohy

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *