Kdo je nedočkavý, může zatím luštit křížovku!

Kdo je nedočkavý, může zatím luštit křížovku!

Zkuste vyluštit tajenku v nové vánoční křížovce.

Doplňte slova ve vodorovném i svislém tvaru a osm písmen, která jsou barevně označená, utvoří dvouslovnou tajenku.

Přílohy

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *