Zatoč globusem

Zatoč globusem

Poznáš, o kterých zemích píšeme v dnešním pracovním listu? Spoj rámečky s obrázky dole, najdi země a poznej, co je na obrázcích.

Pracovní list je určen všem školákům, které zajímá vlastivěda nebo zeměpis.

Přílohy

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *