Zase další poznámka?

Zase další poznámka?

Patří váš potomek mezi žáčky, kteří nejsou ve škole zrovna nejhodnějšími? Dostává poznámky do notýsku či žákovské knížky a vy si nevíte rady, jak zamezit dalším kázeňským přestupkům?

Proč děti zlobí?

Obáváte se otevřít notýsek či žákovskou knížku, protože se bojíte, že tam zase objevíte nějakou poznámku? Přibývá jich? Nevíte si rady?

Za co děti nejčastěji dostávají poznámky? Většinou za neplnění úkolů, vyrušování v hodinách, potyčkách o přestávkách, zapomínání pomůcek… Všechny tyto prohřešky označujeme jako mírné kázeňské přestupky. Mezi ty větší patří např. šikana, záškoláctví atd.
My se nyní zaměříme na ty menší kázeňské přestupky.

Jistě se zamýšlíte nad tím, proč právě vaše dítko se jich dopouští. Důvodů může být hned několik:

Hyperaktivita: Hyperaktivní dítě se nedokáže soustředit, potřebuje pohyb, a proto narušuje chod hodiny.

Impulzivita: Školáci se zvýšenou impulzivitou jednaní rychle, zbrkle a bez rozmyslu. Znamená to, že často vykřikují odpovědi bez přihlášení. Také mohou být drzé, aniž si to v tu chvíli uvědomí atd.

Genialita (někdy stačí nadprůměrnost): Tyto děti látku znají, pochopí ji rychle a tempo výuky vyhovující většině žáčků jim přijde velmi pomalé. Proto často vyrušují z nudy.
poruchy chování: Školáček není schopen respektovat normy, je zde narušen proces socializace. Jde o vážnější problém, který se řeší s pomocí pedagogicko-psychologické porady.

Co s tím?

Sem tam má nějaký kázeňský přestupek téměř každé dítě, ale pokud se hromadí, je načase začít danou situaci řešit.

Především si v klidu bez emocí a zloby sedněte se svým potomkem a položte mu několik otázek typu „Jak je možné, že má tolik poznámek?“, „Proč se ve škole nechová podle pravidel?“, „Nedalo by se chování ve škole zlepšit?“.

Podle odpovědí reagujte. Potomek vám například odpoví, že zlobí jeho kamarádi a on nechce být outsiderem. V tomto případě mu vysvětlete, proč je tento přístup špatný. Nebo také váš malý školáček má problém s učitelkou. Může mít pocit, že mu křivdí apod. Nepomůže-li vaše domluva, ani tresty, které mu za přestupky ukládáte (dejte si pozor, aby tresty byly přiměřené a nebyly chápány jako msta), zajděte do školy a vyhledejte potomkovu třídní učitelku. Zeptejte si jí na její názor. Utvoříte si lepší představu o situace ve škole. Dítko vám jistě doma všechno neřekne.

Poté si společně s učitelkou či učitelem promluvte o tom, v čem je nejspíš hlavní příčina problému. Rozmluva s pedagogem by měla vyústit v určité řešení nebo alespoň v návrh řešení, jak eliminovat „zlobení“. V některých případech je dobré, aby se této diskuse účastnil i sám hříšník. Měl by se také vyjádřit k možnostem odstranění kázeňských přestupků. Je-li vaše dítko hyperaktivní, učitelka by o tom měla vědět a měla by být schopná k tomu přihlížet a tolerovat projevy chování, které žáček jen stěží může ovlivnit.

Někdy se stane, že má dítko kritické období, kdy se sejde několik kázeňských přestupků. Nelze však tyto prohřešky řešit jen zákazy, křikem a výhružkami. Zkuste k problému přistoupit konstruktivně. Uvidíte, že tím zmůžete mnohem víc!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *