Záměna písmen ve slovech

Záměna písmen ve slovech

V každém slově doplň do prázdného políčka písmena – všude jich jistě vymyslíš několik. V závorce je napsáno, kolik různých slov (vždy jde o podstatná jména v 1. pádě jednotného čísla, ale nikoli o jména nebo příjmení!) se dá záměnou jediného písmena vytvořit. S některými ti asi bude muset pomoci někdo z dospělých.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *