Začínáme mluvit

Začínáme mluvit

Z prvních slůvek svého dítěte má každý rodič velkou radost. Pak následují další slova a vy začnete svou ratolest srovnávat s ostatními dětmi. Neopožďuje se u něj vývoj řeči?

Nyní si přiblížíme pár informací, které vám pomůžou zjistit, jak na tom váš potomek skutečně je.

Každý rodič by měl především vědět, že první roky života jsou pro dítě nejdůležitější, zanedbá-li se zde vývoj řeči, pravděpodobně už nikdy nebude plně dohnán.

Proto v období, kdy se dítě učí mluvit (1.–4. rok), mu poskytujte co nejvíce adekvátních podnětů pro rozvoj řeči. Mluvte s ním a snažte se o jeho zpětnou reakci. Pozor! Už od osmi měsíců vám kojenec začíná rozumět – tedy mnohem dřív, než sám začne mluvit. První slůvka od svého cvrčka pravděpodobně uslyšíte kolem jednoho roku života. Ve dvou letech začne tvořit jednoduché věty a ve třech letech by jeho řečový projev měl být srozumitelný a hojný. Než dítě nastoupí do první třídy, nemělo by šišlat. V opačném případě s ním včas navštivte logopeda. Nemějte obavy, že by to znamenalo celkové opoždění vývoje vašeho dítěte. První rok školní docházky navštěvuje logopeda poměrně hodně žáčků a většinou se řečové nedostatky rychle odstraní.

Máte pocit, že dítě mluví méně než ostatní děti? Při porovnávání však berte zřetel na pohlaví dítěte. Měli byste vědět, že holčičky se učí mluvit rychleji a snadněji než chlapečci. Na druhou stranu chlapci zase mají lepší aspekt porozumění. Jestliže se vám přesto zdá, že s řečovým vývojem vašeho dítka není vše v pořádku, vyhledejte raději odborníka. Nepodceňujte to! Především je nutné zjistit, zda nesouvisí zpožděný řečový vývoj se sluchovou poruchou. I když ji lékař objeví, není důvod hned propadat pesimismu. V některých případech jde jen o dlouhodobější zalehnutí uší následkem rýmy apod. Zjišťujte, jestli vám dítě rozumí. Ukazujte na jednotlivé předměty a nechte ho, aby je identifikovalo. Jsou však děti, které rozumí poměrně hodně, ale moc toho nenamluví. Odborníci se shodují, že ve většině případů je příčinou fakt, že řeč ještě nedozrála, a proto dítě více ani mluvit nemůže. Odhady rodičů, že je dítě líné mluvit a podobné námitky jsou z drtivé většiny nesprávné. Dřívějším trendem bylo na dítě mluvit co nejvíce. Soudilo se, že se tak více rozhovoří. Není to tak úplně pravda. Snažte se mu spíše naslouchat. Začne-li mluvit, dejte mu najevo, že jste rádi a že vás zajímá to, co vám sděluje. Důležitá je neustálá pozitivní motivace. Chvalte své dítko a opakujte po něm slova. Snadněji si tak uvědomí, že je jeho aktivita vítána.

Snažte se dítěti prostřednictvím slov ukázat svět, ve kterém žije. Vždyť vy mu rozumíte nejlépe, jste s ním nejčastěji, a proto na jeho řečovém rozvoji máte největší podíl!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *