Vánoční koledy a říkanky II.

Vánoční koledy a říkanky II.

Připravili jsme pro vás další vánoční říkanky. Tentokrát je možná nebudete znát, jedná se o staročeské lidové koledy.

Pastuškové v lese pásli

Pastuškové v lese pásli,
přiletěl k nim anděl jasný,
anděl jasný, jasnušinký,
jak slunečko bělušinký.

Pastuškové se polekali,
na kolenka poklekali.
Pastuškové, nelekejte se,
ale nyní zaradujte se,

neb Maria Panna čistá
porodila Jezu Krista,
porodila, povila,
do jesliček vložila.

Co to znamená

Co to znamená medle nového?
Neviděli jsme nebe tak jasného,
měsíc překrásně svítí,
musí to něco býti.

Zpívají libým hlasem andělé,
pastýři vytrubují vesele,
nikdá tak nedělali,
by v noci troubívali.

Sláva Bohu na výsosti!
vždy prozpěvují.

Koleda

Pochválen buď Ježíš Kristus,
vinšujeme vám.
Hospodáři, hospodyně,
i vašim dítkám.

Zdaleka se bereme,
novinku vám neseme,
že se Kristus Pán narodil
v městě Betlémě.

Hola, hola

Hola, hola, hola, hola,
už nám nastala koleda.
S radostí, s veselostí,
půjdeme po celý vsi.

Když nám budete dávati,
budem vám vypravovati
o Ježíšku v Betlémě,
my tam vodtuď teď jdeme.

Běžela liška po ledu

Běžela liška po ledu,
ztratila klíček od medu.
Kdo ho má, ať ho dá,
ať se liška nehněvá.

Běžela liška k háji,
hoňte si ji, páni.
Já ji honit nebudu,
zmeškal bych já koledu.

Koledníci

Vzkázal vás Ježíšek pozdravovat,
máte nám koledu hned darovat.
My jsme tam byli, s ním jsme mluvili,
on nám to povídal, že jste pekli
sejrový, makový, že jsou pěkný.

Máte-li dát, dejte brzy,
na zádech nás pytel mrzí.
Přitom dobrou noc, dáte-li jen moc,
šup! do našeho pytle strčíme,
veselý svátky vám vinšujeme.

Já jsem malý koledníček

Já jsem malý koledníček,
vy jste velká koleda,
když mně nic nedáte,
pošlu na vás medvěda.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *