Trápí mě čtení!

Trápí mě čtení!

Všechny dětičky ve třídě už dávno čtou, jen váš cvrček ne a ne se to naučit? Že by byl natolik pomalý či málo inteligentní? Netrapte se! Třeba neschopnost naučit se číst s inteligencí vůbec nesouvisí…

Dyslexie

Dyslexie je specifická vývojová porucha, která se projevuje neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami.

Dítko zaostává ve čtení za ostatními. Má obtíže s rozeznávání jednotlivých písmen, zvlášť jsou-li si tvarově podobná (např. b–d, s–z, …). Žáček také čte pomaleji než ostatní vrstevníci a často není schopen porozumět čtenému textu. Když se ho zeptáte, o čem právě četl, nemá potuchy. Soustředí se jen na samotné čtení.

Co dělat s dyslexií?

Pokud si všímáte, že váš potomek má problémy se čtením, nebo když vás na to upozorní vyučující, je třeba situaci řešit. Zajděte do psychologicko-pedagogické poradny, kde potvrdí, či vyvrátí dyslexii a poradí vám, jak projevy poruchy co nejvíce minimalizovat a jak s dítětem správně čtení procvičovat.

Psycholog v poradně vám také napíše rozsah toho, co dítě je schopné zvládnout. Znamená to, že ve škole bude mít v rámci své poruchy učení jisté úlevy.

Chyby při čtení a jak je napravovat

Nyní si popíšeme základní chyby ve čtení žáčků s dyslexií a řekneme si, jak je napravovat. Pomalé čtení: K posouzení rychlosti čtení se používají normované texty. Pokud dítě čte příliš pomalu, je nutné přihlédnout i k vnějším faktorům, např. zda se dítě příliš nestydí, není příliš ctižádostivé atd. Vhodnou nápravou je trénovat čtení nahlas. Dobré je potomkovo čtenářské výkony zapisovat. Jak? Jednou za čas (př. za týden) si poznamenávejte, kolik slov dítko přečte za minutu. Je důležité, aby vidělo své zlepšení, i kdyby bylo třeba jen nepatrné. I takový úspěch ho motivuje k větší snaze!

Velký počet chyb při čtení: Všímejte si toho, jakých chyb se potomek dopouští. Opakují se chyby? Dělá více chyb na začátku či spíše v závěru textu? Působí na něj únava? Pletou-li se mu písmenka, vyberte nějaké text, kde je hodně těchto jevů. Jen tak si dítko natrénuje správné čtení bez chyb.

Neporozumění textu: Důležité je vědět, do jaké míry si žák uvědomuje obsah textu. Podle výzkumu jsou v porozumění čteného textu čeští žáci nejhorší v Evropě. Ptejte se tedy dítka na obsah právě přečteného.

Chybné chování při čtení: Jsou některé specifické prvky v chování dítěte mající dyslexii, např. křečovité držení těla při čtení, neklid při čtení, ukazování si na písmena, která právě předčítá…

Potvrdí-li se, že má váš potomek dyslexii, nezoufejte! Dnes dětí s poruchou učení přibývá a vůbec to neznamená, že by nebyly inteligentní či se nemohly uplatnit v dalším životě!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *