Panáček Dubáček

Panáček Dubáček

Panáček Dubáček nasbíral listy a žaludy. Čeho má víc? Kolik nasbíral listů? Kolik žaludů? Dokážeš to spočítat? Pracovní list pro šikovné...

Podzimní listí

Podzimní listí

Začal podzim a stromy se začínají zbarvovat do nejrůznějších tónů barev. Listnaté stromy začínají opadávat a tvým úkolem bude spočítat, kolik...

Sčítání do šesti

Sčítání do šesti

Spočítejte příklady a spojte výsledek se správným obrázkem. Pracovní list pro prvňáčky je k vytištění z přiloženého pdf souboru.

Počítání obrázků

Počítání obrázků

Zakroužkuj správnou číslici – kolik obrázků je v rámečku? Pracovní list pro předškoláky je ke stažení v přiloženém souboru.

Klubíčka

Klubíčka

Spočítejte příklady a vybarvěte všechna klubíčka, jejichž výsledek je 6. List s klubíčky si vytiskněte z přiloženého souboru.

Počítací jablíčka 1–12

Počítací jablíčka 1–12

Soubor tří listů je určen předškolákům a prvňáčkům. Použít ho můžou i pedagogové Montessori. Děti mají za úkol sestavit jablíčko (číslice –...