Čeština hrou: Led

Čeština hrou: Led

Další list na procvičení čtení s porozuměním se jmenuje Led. Přečtěte si text a zodpovězte všechny otázky.

Čeština hrou: Sníh

Čeština hrou: Sníh

Další list s příběhem a otázkami k textu se jmenuje Sníh. Přečtěte si povídání o Pavlínce a zkuste doplnit všechny odpovědi.