Sousloví ze světa zvířat

Sousloví ze světa zvířat

Spojte šipkami dvojice slov ve dvou sloupcích, která vytvářejí známá sousloví. Vznikla podle vlastností zvířat, která jim lidé přisuzují. Dokážete alespoň některá z nich vysvětlit?

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *