S čím mají čeští žáčci potíže?

S čím mají čeští žáčci potíže?

Spoustu dnešních dětí má minimální schopnost porozumět čtenému. V tom jsou dokonce české děti horší než děti z jiných zemí Evropy. Proč? Co se s tím dá dělat?

Proč české děti nerozumějí přečtenému?

Můžeme najít hned dvě příčiny. Tou první příčinou je fakt, že děti, ale i starší jedinci dnes málo čtou. S psaným textem mají tedy jen malé zkušenosti.

A proč jsou v tomhle ohledu naše děti horší než děti v jiných evropských zemích? Je to především proto, že v dřívějších dobách jsme nebyli vedeni k porozumění textu ani ve škole, ani doma. Ignorace této problematiky stále na mnohých školách přetrvává. Proč věnujeme jen malou pozornost individuálnímu výkladu díla? Je to smutné, ale je to pozůstatek komunistické doby, ve které se této oblasti ve škole nevěnovala takřka žádná pozornost.

Dříve nebylo třeba vykládat texty. Výklad byl jednotný, jasný a především plně přizpůsobený ideologii doby. Na samostatné a kreativní přemýšlení nebyl prostor. Je ale třeba si uvědomit, že tyto doby jsou dávno pryč, a každý by dnes měl být schopen chápat to, co čte. Dokonce i státní maturity, které brzy vstoupí v platnost, pracují s interpretací textů. A proto je nutné učit této schopnosti děti od útlého dětství! Před maturitou to už těžko dohoní…

Jak učit děti číst s porozuměním?

Ano, je zřejmé, že v první třídě má žáček problémy přeslabikovat text. Nějaká hlubší interpretace přečteného by už pro něj byla moc. Čtení ještě nemá vžité, takže je rád, že dokáže zvládnout samotnou techniku čtení.
V začátcích se to dá pochopit, ale od okamžiku, když už se u dítěte začíná čtení automatizovat, je nutné apelovat na to, aby dokázal vysvětlit, o čem čte.

Jak? Vyptávejte se ho na obsah. Přečte-li malý školáček nějakou jednoduchou povídku, jsou vhodné především tyto typy otázek: O čem povídka byla? Jaké tam byly postavy? Která postava je kladná? Která záporná? Jaké má vlastnosti? Jak bys to vyřešil(a) ty? Myslíš, že to mohlo být vyřešeno jinak?

Těmito a podobnými otázkami, které samozřejmě musí být přiměřené věku a interpretačním schopnostem dítěte, donutíte potomka přemýšlet o přečteném a ne jenomže mu pomůžete s porozuměním textu, ale zároveň budete rozvíjet i jeho kreativní myšlení!

Některé školy se zaměřují na čtení s porozuměním textu, některé zatím tento okruh vzdělání beze slov přecházejí, jinde naivně předpokládají, že se to děti časem naučí samy. Až když se dětí náhodou někdo zeptá na to, co právě přečetly, diví se, že nejsou schopny na tak triviální otázku reagovat.

Veďte i doma svého potomka k porozumění čtenému, uvidíte, že se vám tak lépe podaří vychovat samostatně myslícího člověka, který nebude jen bez rozmyslu přijímat vše, co si někde přečte, a to dnes, v době nepřeberného množství informací, které nám přináší především internet, je skutečně důležité!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *