Rondo – Poslední bitva

Rondo – Poslední bitva

Nikdy neotáčej klíčkem víc jak třikrát. Nikdy nezavírej víko hrací skříňky, dokud hudba hraje … Porušíš pravidla? Vítej v Rondu …. Potřetí! Lea a Mimi čeká v Rondu strašlivé nebezpečí! Modrá královna chystá krutou pomstu všem, kdo se jí postaví na odpor.

rondo3Při třetím návratu do tajemné země Rondo čeká Lea a Mimi strašlivé nebezpečí. S pomocí sedmi čarodějů a čarodějnic vymysleli jejich přátele plán, jak odrazit útok Modré královny, jejíž moc od jejich poslední návštěvy v Rondu opět zesílila. Ale zanedlouho vyjde najevo, že pouhá obrana nestačí. Královně slouží obrovský drak, a chystá strašlivou pomstu těm, kdo se jí odmítají podřídit. Odvážný plán, nebezpečná výprava a tajemné proroctví prověří bystrost a odvahu těch, kteří se vydají na dobrodružnou cestu plnou napětí, nečekaných zvratů a nebezpečí, na jejímž konci jeBitva, ve které se rozhodne – jednou a provždy– o budoucnosti Ronda.

 

Podaří se Leovi a Mimi s pomocí přátel zachránit Rondo od nadvlády Modré královny nebo velkou bitvu prohrají a Rondo už bude navždy ztraceno? Stanou se všichni otroky Modré královny nebo se stane zázrak a vše se v dobré obrátí? Podaří se zlomit její moc a Rondo bude osvobozeno?

 

Děj třetího dílu Ronda je plný nečekaných zvratů a do poslední chvíle není jasné, na čí straně bude konečné vítěžství. Nezbývá než začíst se naposledy do knihyTajemná země Rondo – Poslední bitva a nechat se unášet dějem a se zatajeným dechem čekat, kdo se stane vítězem ….

 

Ukázka z knihy:

 

Útes se nad nimi tyčil jako temná nepřístupná stěna. Vítr měl sílu vichřice a temné mraky nahoře zakrývaly zapadající slunce a barvily moře do ocelova.

Zvedal se příliv. Vlny se řítily ke skalám nedaleko od místa, kde stáli, a pěna syčela ve skalnatých tůních, které lemovaly spodní část mysu. Při pohledu na útes se Kazisvět přikrčil. Vypadal vyčerpaně a vystrašeně.

 

Kaštan poodstoupil směrem k moři, vzhlédl nahoru k hradu, zamračil se a zahryzl se do kníru. Všichni kromě Kazisvěta se shromáždili kolem něj.

“Na ten útes nevylezeme, Kaštane,” zakřičel Leo, vítr mu bral slova od úst.

“Panenko skákavá, to samozřejmě nedokážeme,” vykřikla Berta. “Myslela jsem si, že do té skály budou vytesané nějaké schody. I tak by to bylo těžké. U všeho v Rondu, jak se ten Ogr dostává nahoru a dolů?

“Možná používá nějaké kouzlo,” řekla Mimi. “Nebo se spouští žebřík.” Vítr skučel, vlny burácely.

 

“Hej, hola hej!” ozval se jim u nohou pronikavý hlásek. Všichni shlédli. Ze skalnaté tůňky vystrčil hlavičku nějaký malý, podivně vypadající tvor. Vypadal trochu jako zlatá ryba, až na zelený plnovous, který mu lemoval tvář…

 

Knihy Tajemná země Rondo – Poslední bitva vydalo nakladatelství Fragment , pro čtenáře od 11 let.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Ověření *