Poznáš evropské země?

Poznáš evropské země?

Poznáš podle mapek, jakých tří evropských zemí se týká dnešní úkol? Spoj jejich mapky s hlavními městy a vlajkami. Vlajky potom vybarvi správnými barvami.

Poznáš evropské země?

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *