Poznáš evropské země?

Poznáš evropské země?

Poznáš podle mapek, jakých tří evropských zemí se týká dnešní úkol? Spoj jejich mapky s hlavními městy a vlajkami. Vlajky potom vybarvi správnými barvami.

Poznáš evropské země?

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Ověření *