Povídání o Markovi – kapitola první

Povídání o Markovi – kapitola první

Marek je pětiletý kluk a hlavní hrdina našeho nového seriálu Povídání o Markovi. Přečtěte si první kapitolu, ve které se s ním můžete seznámit. Čekají na vás i hádanky a úkoly.

Text je vhodný pro děti, které se učí číst genetickou metodou, je napsán velkými písmeny. Prvňáci si ho určitě budou umět brzy přečíst sami, zatím můžou (stejně jako menší děti) požádat o pomoc rodiče.

List obsahuje početní úkoly, otázky na porozumění textu a další úkoly. Markovy příběhy budeme na Dětských stránkách zveřejňovat pravidelně, nezapomeňte sledovat rubriku Pohádky.

Soubor s první kapitolou si můžete vytisknout z přiloženého souboru.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *