Podpořte dětskou tvořivost!

Podpořte dětskou tvořivost!

Děti předškolního věku žijí v trošku jiném světě než dospělý člověk. V dětském světě není jen realita, ale i fantazie, která je pro rozvoj vašeho dítka důležitá a kterou je třeba podporovat. Jak? Dávejte svým dětem podněty k tvořivosti…

Tvoříme…

Tvořivost můžeme obecně definovat jako schopnost vytvořit samostatně něco nového tím, že překročíme již dříve známé zkušenosti. Nejtvořivějším dětským obdobím je věk do osmi či devíti let. Pamatujte si: Fantazie a tvořivost patří k dětství a nikdo nemá právo dětem upírat možnost bezstarostného fantazírování a rozvíjení kreativity! Naopak, snažte se tvořivé aktivity vašeho potomka podpořit!

Tvořivost ve školce

Nevíte, zda je tvořivost vašeho potomka dostatečně rozvíjena? Pokud navštěvuje školku, nemusíte mít obavy! V mateřských školách se vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který má za úkol podporovat a rozvíjet kreativitu dítěte. Vychovatelky nabízí svým svěřencům řadu aktivit a podnětů. Využívají k tomu různých materiálů (knihy, předměty, látky, pastelky, přírodniny,…) a zajímavých témat. Zaměření aktiv je různorodé – pohyb, hudba, malba, … Úkolem školky není nutit malé caparty, aby se stali „všeuměly“, kteří umí od všeho trochu. Děti by si měly z nabízených aktivit vybrat tu, která je bude bavit a pomocí níž se mohou seberealizovat.

Podpořte tvořivost svého potomka

Vychovatelky ve školce jsou kvalifikované a ví, jak rozvíjet dětskou tvořivost. Důležité je však, abyste se o to snažili i vy! A jak mohou rodiče podpořit kreativitu své ratolesti?
Už odmala hledejte pro dítě (nebo lépe řečeno s dítětem) nějakého koníčka, který by vyplnil jeho volný čas.
Pozor: To neznamená, že mu budete vnucovat něco, co dělat nechce. Koníček musí VŽDY vycházet ze zájmu dítěte! Chvalte ho za tvůrčí aktivity! Dítě potřebuje motivaci. Nic se ale nemá přehánět. Proto se snažte, aby podnětů z vaší strany nebylo příliš. Nezahlcujte svého cvrčka! Příliš mu nepomůže, když bude chodit z kroužku do kroužku, a nebude tak mít žádný volný čas pouze pro své snění. A hlavně: Dbejte na to, aby byly potlačeny všechny negativní faktory, kterým může být vaše dítko vystaveno! To znamená, že by nemělo mít příliš velký strach z neúspěchu nebo z toho, že vás zklame, když nebude ve svých činnostech dosahovat výsledků. Postarejte se také o to, aby byly uspokojeny všechny jeho potřeby, ať už jde o potřeby primární (spánek, vyvážená strava, …) či sekundární (pocit bezpečí, láska rodičů, …). Jen spokojené dítě může rozvíjet svou tvořivost a ponořovat se do světa fantazie. Snažte se, aby vašemu broučkovi předčasně tento krásný svět nezmizel. Byla by to velká škoda!

Tvořivost je velmi důležitá. V raném dětství se projeví v hrách a fantazii, ale dítě roste a schopnost tvořit s ním. Sice už opouští pomalu svět fantazie, ale tvořivý přístup se dnes preferuje a dá se uplatnit v mnohých stránkách lidského života!

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *