Píšeme domácí úkoly!

Píšeme domácí úkoly!

Zase jste v notýsku vašeho potomka objevili černý puntík za neplnění domácího úkolu? Rozčiluje vás to a nevíte, co s tím dělat? Jak se tomu dá předejít? Jak dosáhnout toho, aby si vaše dítě své domácí úkoly plnilo?

Psaní domácích úkolů je otrava

Co si budeme namlouvat, je málo dětí (zvláštně těch starších), které si s dychtivostí plní domácí úkoly. Ostatní se jim vyhýbají, a pokud nemusí, nepíší je. Úkoly zkrátka „obšlehnou“ ve škole.

Kde je chyba? V rodičích? Učitelích? Žácích?

Žáci by si měli plnit své úkoly, učí se pro sebe. Ano, to je sice pravda, ale to si prvňáčci či druháčci příliš neuvědomují. Ti se neučí pro sebe, ale pro dobrou známku, pro potěšení paní učitelky a pro rodiče.

Malý školáček zkrátka potřebuje motivovat k tomu, aby se věnoval domácím úkolům. Pozor! Motivace tresty a přinucením není tím nejvhodnějším řešením!

Co můžete pro svého žáčka udělat vy?

Neponechávejte vzdělávací proces svého potomka pouze na škole! Tam má vyučující kolem třiceti žáků a nemůže se jim věnovat individuálně tak, jak by bylo třeba.

Učte se se svými dětmi a dělejte s nimi jejich domácí úkoly! Zaměřte se především na to, aby úkoly, které vyžadují více času, nedělaly na poslední chvíli.

Měli byste jako rodiče vědět, co se od úkolů očekává, a podle toho přizpůsobit domácí přípravu.

Důležité je také povzbuzení v případě neúspěchu. Buďte připraveni dítěti podat pomocnou ruku v okamžiku, kdy bude tápat!

Ne všechno spasí rodiče!

Samozřejmě ne zcela můžete ovlivnit plnění domácích úkolů školáčka. Velký podíl na tom má učitelka či učitel.

Ten mu může pomoci, ale bohužel také ho nevědomě odrazovat od domácí přípravy. Jak se to stane? Například nereálnými požadavky, úkoly, které nejsou dostatečně propojeny s probíranou učební látkou atd. V tomto případě dítě postrádá smysl úkolů, a tak se zkrátka hůře donutí se jimi zabývat.

Je-li to případ vašeho potomka, budete muset vyvinout mnohem větší úsilí k tomu, abyste ho vhodně motivovali k zodpovědné domácí přípravě!

Pedagog by měl dávat žákům adekvátní zpětnou vazbu, aby u nich nevznikal pocit, že úlohy dělají zbytečně.

Uvidíte-li černý puntík či poznámku v notýsku vašeho školáčka, určitě se budete zlobit, ale místo vymýšlení trestů a zákazů se zkuste zamyslet nad tím, kde je chyba a jak by se dala napravit.

Zaměříte-li se více na domácí přípravu vašeho potomka, určitě spolu najdete vhodný způsob, jak nedostatky odstranit. A to i v případě, že motivace z pedagogické strany nebude tou nejlepší!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *