Neděste se dysortografie!

Neděste se dysortografie!

Má Vaše dítě ve škole problémy s pravopisem? Je jeho opravený diktát samá chyba? Ale na druhou stranu ostatní předměty zvládá bez problémů? Třeba zrovna vaše ratolest se potýká s dysortografií.

Co je to dysortografie?

Dysortografii charakterizujeme jako vývojovou poruchu spojenou s neschopností naučit se správně pravopis. Neděste se! Pokud se tato porucha objeví u vašeho dítěte, neznamená to, že je hloupý. Naopak! Mimo oblast pravopisu může dosahovat průměrných, ba nadprůměrných výsledků. I vystudování vysoké školy se nevylučuje s dysortografií!

Jak poznáte, že vaše dítě trpí dysortografií?

Existují specifické znaky, které by vám měly napovědět, že vaše dítě může trpět dysortografií.

Pokud si vaše dítě stěžuje, že ve škole nestíhá psát, co mu učitelka diktuje, stojí to za zamyšlení. Tyto děti mívají velmi neúhledné sešity, zaměňují písmena, vkládají a vynechávají písmena, nedisponují schopnosti rozložit slovo na menší jednotky atd.

Zdá se vám, že píši o problémech, s kterými se vaše ratolest potýká?

Neváhejte a obraťte se na nejbližší pedagogicko-psychologickou poradnu.

Jestliže pedagogicko-psychologická poradna potvrdí dysortografii, napíše Vám o tom zprávu, kterou dítě či Vy předložíte ve škole. Učitel je poté povinen brát tuto skutečnost

Co učitel může udělat pro vaše dítě?

Učitelé tuto situaci většinou řeší několika kroky. Začnou dítěti dávat zkrácené diktáty. Např. se s nimi domluví na tom, že budou psát každou druhou diktovanou větu a oni jim ho standardně ohodnotí, jako by šlo o celý diktát.

Dále předkládají těmto dětem vizuální diktátu, kdy do cvičení jen doplňují vynechané pravopisné jevy. S některými učiteli lze psát individuální diktát. Takový diktát pak pedagog píše s dítětem v pomalejším pracovním tempu.

Co vy můžete udělat pro vaše dítě?

I vy sami pomozte svým dětem! Jak? Existují různá cvičení na nápravu dysortografie. Mezi nejdůležitější z nich patří cvičení sluchové analýzy a syntézy. To spočívá v tom, že dítě rozkládá slova na menší jednotky nebo je naopak skládá. Tím se lépe učí se slovy pracovat.

Dalším cvičením je zrakové rozlišování. Nechte vašeho žáčka vyhledávat shodné a rozdílné obrázky nebo je skládat. Trénujte také postřehování stejných nebo nestejných obrazců a písmen.

Dále se individuálně zaměřte na konkrétní jevy, ve kterých nejvíc dítko chybuje. Jste-li na pochybách a nejste si jistí, které oblasti dělají vašemu potomkovi největší problémy, nahlédněte do jeho sešitu s diktáty – ty vám jistě napoví.

Mezi časté chyby patří rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, sykavek apod.

Máte pocit, že vaše ratolest může trpět dysortografií a neřešíte to? Navštivte co nejdříve pedagogicko-psychologickou poradnu. Tím nic nezkazíte. Naopak. Prokáže-li se dysortografie, ve škole k tomuto faktu budou brát zřetel a vaše dítě může znovu zakusit pocit úspěchu, který je pro jeho vývoj nesmírně důležitý!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *