My tři králové jdeme k vám

My tři králové jdeme k vám

Tři králové (mágové) Kašpar, Melichar a Baltazar se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše. S sebou nesli dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Proč zrovna tyto dary? A co znamenají písmena K + M + B psaná na dveře? O všem se dočtete v našem článku.

A můžete si vytisknout koledu My tři králové jdeme k vám s notovým zápisem a kompletním textem.

K + M + B 2007
Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají větu Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu.
Dříve na tento svátek obcházel všechny domy kněz s ministranty, učitelem a žáky. Kněz vykuřoval domy kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Po koledě napsal kněz vysvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká písmena K + M + B a příslušný letopočet.
Symbolika tří králů:
Tři králové označují tři období lidského života – jeden je mladý, jeden je zralý muž a jeden je starý. Mladý král je králem budoucnosti (většinou je vyobrazen v zeleném rouchu – zelená je barva naděje), stařec je králem přítomnosti (proto, že jsoucí okamžik brzy přejde do minulosti) a zralý muž je králem minulosti. Zralý muž je vyobrazován tmavou barvou proto, že je pokryt stínem smrti, který leží nad minulostí.

Jména králů mají také svůj význam – Casparus (Kašpar) znamená Strážce pokladu, Melchior (Melichar) označuje Můj král je světlo, Balthasar (Baltazar) značí Ochraňuj můj život.

Tento svátek se symboly jen hemží. Dary, které králové nesou, mají také symbolický význam. Zlato zastupuje pevné skupenství, kadidlo všechno, co je plynného skupenství, a kapaliny zastupuje myrha. Myrhu nese vždy král s tmavou tváří, protože tato mast se používala při pohřbech.

 

Přílohy

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *