Máte doma leváčka?

Máte doma leváčka?

Je vaše dítě v předškolním či raně školním věku a vy si všímáte, že u něj začíná dominovat jedna ruka nad druhou? Je to levá ruka a vás to znepokojuje?

Rozeberme si pojem lateralita, leváctví a vše co s touto problematikou souvisí.

Lateralita

Pojem „lateralita“ si můžeme vysvětlit jako převahu jednoho z párového orgánu. Při posuzování leváctví či praváctví se zaměřujeme hlavně na oči a končetiny.

To, zda jsme se stali praváky nebo leváky, je odrazem dominace jedné z mozkových polokoulí. Máme-li dominantní pravou, jsme leváci, máme-li dominantní levou, jsme praváci. Ano, skutečně to je takto obráceně!

Vývoj laterality

Určitě vás zajímá, v kterém věku by se u dítěte měla projevit dominantní strana. Přesně se to určit nedá. Každé dítě je individuální. Ohlídejte však to, aby dítě mělo vyhraněnou lateralitu při nástupu do první třídy.

Nebude-li ji mít vyhraněnou, nastanou u něj pravděpodobně velké problémy s psaním a následně i s dalším vzděláváním. Váš školáček se tak začne opožďovat oproti ostatním žákům. To nedopusťte!

Začátek školní docházky je velmi důležitý a je zbytečné, aby vaše dítko začalo neúspěchy, i když třeba má intelektovým potencionálem navíc a v jeho využití mu brání právě jen nevyhraněná lateralita!

Co tedy dělat, když máte doma šestileté dítě a dosud není jasné, zda se stane levákem či pravákem?

Zajděte do pedagogicko-psychologické poradny, kde udělají vašemu předškoláčkovi test laterality! Potvrdí-li se nevyhraněnost, tak požádejte o roční odklad školní docházky.

Je leváctví nevýhodné?

Dnes už asi všichni víme, že minulá tendence přecvičovat leváky na praváky byla zcela neadekvátní!

V žádném případě to nezkoušejte! Dítěti byste více ublížili než pomohli. Přeučování laterality vede k řadě negativním důsledkům. Mezi ně patří plačtivosti, úzkosti, agresivitě, tikům, pomočování, problémy se psaním a čtením… To za to nestojí!

A jak je to s těmi nevýhodami? Dalo by se říci, že nějaké tam skutečně jsou, ale pokud budete všímaví, lze je odstranit!

Mnozí leváčci si například rozmazávají rukou to, co napíší. Proto je třeba je naučit správné držení ruky! Jinak si vytvoří tzv. „drápkové psaní“ a to je omezuje. Ruka se tímto stylem psaní rychleji unaví.

Další nevýhodou je, že si žáčci stíní při psaní. To zase napravíte vhodným nastavením lampičky.

Pracovní plocha leváčka by měla být jinak upravena, ve škole by měl sedět spíše nalevo, atd.

Ano, leváctví má v počátcích své určité nevýhody, ale žádné, které by se nedaly vhodnou péči odstranit.
Nejdůležitější je si tuto skutečnost uvědomovat a respektovat ji! Leváctví není tragédie!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *