Královský průvod z Prahy na Karlštejn

Královský průvod z Prahy na Karlštejn

První červnový víkend se opět vydá císař Karel IV. a jeho dvořané s korunovačními klenoty z Prahy na Karlštejn. Jedinečná rekonstrukce skutečných historických událostí se koná letos již počtvrté. Desítky jezdců na koních, dvořanů v povozech i rytířů kráčejících pěšky můžete během dvou víkendových dnů potkat na trase mezi Pražským hradem a Karlštejnem.

Nebo si na ně počkáte na některé z mnoha zastávek průvodu, kde pro vás místní připravují kulturní program. A to nejen historický, v rámci doprovodných akcí zazpívá třeba Anna K, Vladimír Mišík nebo Jan Kalousek. Nechybí ani soutěže – vyhrát můžete třeba let balónem nad Karlštejnskem! Průvod, který pořádá sdružení obcí Region Karlštejnsko, navazuje na historickou tradici, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na svém venkovském sídle – na hradě Karlštejně a každoročně po Velikonocích je nechával v Praze ukazovat věřícím. Krátce nato byly klenoty vezeny zpět na Karlštejn. Současný průvod je rekonstrukcí návratu klenotů z hlavního města.

Také letos dobový oděv oblékne řada zajímavých hostů, například herec Václav Vydra nebo politik Petr Bendl. Císaře tradičně ztvární Vladimír Čech, jeho choť Elišku Pomořanskou herečka Debora Štolbová. V místech zastávek průvodu připravují obce hudební, divadelní a další zábavný program pro dospělé i děti. Ten často začíná před příjezdem vladaře a jeho dvořanů a trvá i dlouho po jeho odjezdu. Můžete se těšit například na rytířská klání a koncerty Anny K, Jana Kalouska v Radotíně, střelbu z mušket v Černošicích, Středověké slavnosti v Dobřichovicích, košíkářské trhy v Řevnicích nebo country a staropražské písně v Karlštejně. „Akce je především příležitostí spojit lidi z regionu a návštěvníkům z Prahy i odjinud nabídnout možnost strávit zajímavý a pestrý víkend s celou rodinou,“ říká starosta Letů a předseda sdružení Region Karlštejnsko Jiří Hudeček.

Dvoudenní Královský průvod začíná v sobotu 5. června v 9:30 na Pražském hradě před katedrálou Sv. Víta. Císař s dvořany pak pokračuje Nerudovou ulicí na Kampu a dále podél řeky do Radotína, Černošic až do Dobřichovic, kde program prvního dne završí ve 20.30 na nádvoří dobřichovického zámku muzikálové představení Noc na Karlštejně.

V neděli 6. června se průvod nejprve zastaví v Letech a Řevnicích, kde od ranních hodin probíhají košíkářské trhy. Další zastávka bude v Hlásné Třebani. Odpoledne průvod přijede do Karlštejna, kde jsou pro návštěvníky připraveny již od pravého poledne rytířské hry, hodokvas i country koncerty. V podvečer pak císař Karel uloží korunovační klenoty do kaple sv. Kříže na hradě Karlštejn, kam podle tradice patří.

Doprovodný program v místech zastávek průvodu je zdarma. Vstupenky na divadelní představení „Noc na Karlštejně“, které máte možnost navštívit v pátek a v sobotu, je možné zakoupit přímo na místě – v areálu zámku Dobřichovice či v předprodeji na dobřichovickém městském úřadu. Vstupenky na páteční koncert Vladimíra Mišíka na nádvoří hradu Karlštejn si lze objednat přes internet.

Více informací na www.kralovskypruvod.eu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *