Když se stane matematika hororem…

Když se stane matematika hororem…

Nejde vašemu dítku matematika? Takových dětí je více, ale co když to není způsobeno jen tím, že jeho inteligence nestačí na matematické výpočty? Co když zatím vězí dyskalkulie?

Dyskalkulie

Jak definovat dyskalkulii? Jde o vývojovou poruchu učení. Projevuje se výrazně narušenou vnitřní strukturou pro chápání matematiky, matematických operací atd.
To vše by ještě mohlo znamenat zkrátka jen nižší intelekt, ale v případě dyskalkulie je zachován normální či nadprůměrný intelekt, podle něhož by matematické výsledky školáčka měly být podstatně příznivější.

Rozpoznání dyskalkulie

Jak odhalit to, že zrovna vaše dítko může trpět dyskalkulií? Odpověď vás nepotěší. Rozpoznání dyskalkulie bývá velkým problémem, často se ji nemusí podařit odhalit vůbec.

Zatímco dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu) či dyslexie (porucha čtení) se nejčastěji usuzuje podle výkonu v matematice, která bývá vhodným ukazatelem skutečně inteligence, u dyskalkulie je situace mnohem složitější. Napadá vás, že dyskalkulie by skutečně mohla být hlavním problém ve vzdělávání vašeho dítěte?

Zvládá s přehledem školní látku bez větších potížích a jedinou obtíží zůstává matematika? Obraťte se tedy na pedagogicko-psychologickou poradnu! Možná půjde jen o běžnou neschopnost orientovat se v této vědě, která už řadu dětí potrápila, ale možná v tom bude něco víc…

U dyskalkulie většinou nejde o celkovou neschopnost matematiky, ale zpravidla se určuje ještě forma dyskalkulie.

Těmito formami jsou:

  • Verbální dyskalkulie – porucha slovního označování množství a počtu předmětu, názvů čísel atd.
  • Praktognostická dyskalkulie – porucha manipulace s předměty či s jejich symboly.
  • Lexikální dyskalkulie – porucha čtení symbolů a dalších matematických značek.
  • Grafická dyskalkulie – narušená schopnost psát matematické znaky.
  • Ideognostická dyskalkulie – porucha chápání matematických pojmů.
  • Operacionální dyskalkulie – neschopnost matematických operací.

Pozor! Diagnostikovat tuto vývojovou poruchu učení můžeme až při přetrvávajících potížích.

Na rozpoznání dyskalkulie se podílí učitel, psycholog, speciální pedagog a někdy i lékař.

Zaměřují se na sledování úrovně vědomostí a dovedností. Základem je dlouhodobé pozorování. Proto buďte trpěliví!

Matematika činí problémy více dětem, ale pokud vaše ratolest v ostatních předmětech vyniká a vy máte podezření, že problémy s tímto předmětem nejsou způsobené nižším intelektem vašeho dítka, prokonzultujte to s vyučujícím a poté se případně obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu.

V případě, že mu bude skutečně diagnostikovaná dyskalkulie, bude mít výhody a jeho potíže s počty se nemusí tak výrazně promítnout do celkového hodnocení!

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Ověření *